1. بازی مافیا چگونه انجام میشود؟

همین بازی اساسی 2فاز شب و روز بوده که در مرحله شب، اشخاص مافیا به صورت مخفیانه یک شهروند را میکشند. ولی مافیا نمی توانند به صورت نیز زمان شهروندی را نابود کنند. پس از آن هر کدام از نقش ها مطابق گفته پروردگار بایستی چشمان خویش را باز نمایند تا خداوند مهم آن ها آشنا شود. بازی مافیا مهم این پروسه در چرخه روز و شب ادامه میابد تا زمانی که شهروندان بتوانند کلیه اشخاص تیم مافیا را نابود نمایند و یا تیم مافیا بتوانند شهروندان را نابود کنند. پزشک به خودش یا این که بازیکنی که میخواهد نجات دهد اشاره میکند. اگر دکتر معالج در شب، شخص کشته شده توسط مافیا را نجات دهد، شخص کشته شده از بازی حذف نمی شود. پزشک جزو شهروندان است. همانطور که گفتیم این عنوان یک بازی علمی و روانشناسی بوده و هدفی جز سرگرمی پشت آن پنهان بوده است، دیمیتری همت کرده در قالب یک بازی تدریس های مختلفی را به شاگردانش بدهد و سر فصل هایی مثل تحلیل خوی متقابل، سیگنالهای کلامی، خلق و خوی های عصبی و استرس زا، مهارت های رابطه اجتماعی،استدلال و زبان تن را در این بازی به مهربانی آموزش داده است. درصورتیکه میدانید که چه کسانی شهروند هستند، کارایی کنید آنها را زنده نگه دارید. اما که پس از آن، بازی های مافیایی متفاوتی به وسیله کمپانی جواهری و بقیه شرکت های تولیدکننده بازی ارائه شد که از مهمترین آن ها می توان به دخان، نهایی ایستگاه و … کافیست اهمیت نگاه به چشمان افراد، ضمیر آن‌ها را بخوانید، شب را بیدار شوید و نقش خویش را انجام دهید، روز ها کلیدی حرف های منطقی جریان سازی نمایید و نهایتا حساس رای گیری، مجموعه مقابل خویش را حذف کنید. هنگامی که کسی به ادامه انجام دادن کاری رغبت بازی مافیا از چه جایی اومده دارااست یا این که ندارد. بازی مافیا یک بازی گروهی می باشد که جنگ میان یک قسمت کمتر با خبر مافیا و یک اکثریت ناآگاه شهروند را شبیهسازی میکند. در همین بازی افراد به دو تیم مافیا و شهروندان تقسیم و نبرد دربین دو تیم باخبر و ناآگاه مشابه سازی می شود. فرآیند بازی به دو قسمت شب و روز تقسیم خواهد شد، اما این دو قسمت چه تفاوت هایی کلیدی یکدیگر خواهند داشت؟ شالوده بازی در کلیه جا یکسان می باشد البته در بعضی قوانین ریز ، و نقش ها، تفاوت هایی دارد. خوبتر هست مافیا را در یک میهمانی پهناور اهمیت گروهی از دوستان زیاد بازی کنید. در ارتفاع شب ، پزشک معالج می تواند جان یک نفر را نجات دهد. دکتر میتواند یک یا این که دو نفر (با اعتنا به تعداد تمام نفرات بازی) بازی مافیا شهروند آنلاین را نجات دهد. توضیح کامل بازی مافیا بدین تفسیر است که در یک شهر، شهروندان ساده در کنار خدمتگزارانی نظیر پلیس و پزشک زندگی میکنند. در همین حالت لرد اعلام مینماید که تیر گادفادر به سنگ خورد. تیر اسنایپر بر رویینتن و یا بر بر روی سیو دکتر تأثیر ندارد و لرد در فاز روز اعلام میکند که تیر اسنایپر به سنگ خورد. در صورتی که ناتو بتواند نقش یکی از از شهروندان را درست حدس بزند، آن شهروند از بازی بیرون میشود. در معرفی نقش های مافیا به نقش ناتو میرسیم. در این نوشته به آموزش تام بازی مافیا میپردازیم. را آموزش میدهیم. در واقع اینجا قرار میباشد به همین سوال ها جواب دهیم که؛ بازی مافیا چیست؟ ولی تیم شهروندان گوناگون میباشد و از آنجایی که یکدیگر را نمیشناسند، رهبر ندارند و می بایست اهمیت باز‌نگری داده ها یکدیگر را شناسایی کنند. اما در صورتی که تعداد نفرات گروه عمده است، خیلی خوب می باشد که نقشهای گزینه علاقهتان را نیز به بازی اضافه کنید. کارآگاه به عنوان یکی از از نقش های مافیا کلاسیک که در تیم شهروندان است، شبها به دستور لرد بیدار میشود، یکی از کسانی که به مافیا بودنش شک دارااست را انتخاب و از او استعلام میگیرد. کمی سپس خیس افسانه های همین نویسنده معروف، اندرو پلاتکین، بازی مافیا و فیلم ورولف جمیعا بازی werewolf را حاصل شدند که زاده ی تد آلسپچ بود. پس از آنکه نقش های بازی مافیا مشخص و معلوم شد، به تیتر یکی از از مهمترین قواعد بازی مافیا، باید اطمینان حاصل کرد که هیچ فردی از نقش اشخاص دیگر باخبر وجود ندارد و شما نیز به عنوان فردی که در بازی نقش دارید، هیچگاه نباید نقش خود را در ابتدای بازی به جهت افراد دیگر فاش کنید. بعد لرد در فاز روز اعلام می‌کند که فلان بازیکن دزد بود که به دست کارآگاه بازداشت و کشته شد؛ ولی اگر نفر نخستین مثل شهروندان عادی، مافیای بی آلایش یا تروریست، قدرتی در شب نداشته باشد هیچ اتفاقی نمیافتد. جواب استعلام کارآگاه از نقش گادفادر، همیشه مثل استعلام از شهروندان منفی میشود. در این نوشته از پلازامگ کلیدی تدریس بازی مافیا اساسی شما همپا میشویم. به جهت این که شعور درستی از بازی پیدا نمایید میتوانید آموزش بازی در فی مابین ما را به صورت تام مطالعه و آن گاه آن را کارگزاری کنید، به جهت ارتباط خوبتر مهم هم تیمی ها و دوستانتان نیز میتوانید از نرم افزار دیسکورد استعمال کنید.