چرا ایده تنبلی دروغ است

دروغ تنبلی یک سیستم اعتقادی است که می گوید سخت کوشی از نظر اخلاقی برتر از آرامش است و افرادی که مولد نیستند ارزش ذاتی کمتری نسبت به افراد مولد دارند. این مجموعه ای از باورها و ارزشهای ناگفته و معمولاً رایج است. این بر نحوه کار ما ، نحوه تعیین محدودیت در روابط ما و دیدگاه های ما درباره آنچه زندگی قرار است باشد تأثیر می گذارد.

سه باور اساسی وجود دارد که نفرت جامعه از تنبلی را برانگیخته است:

ارزش شما بهره وری شماست.

این ایده در سطح اساسی مشکل ساز است و همچنین به عنوان مثال ، کودکان ، افراد مسن ، معلولین و افراد مبتلا به افسردگی نمی توانند همیشه مولد باشند. آن زندگی ها هنوز ارزش ذاتی دارند. و اگر فکر می کنید که کار سخت و انجام کارهای زیاد این است که چگونه حق خود را برای زنده ماندن بدست می آورید ، همیشه بیشتر از آنچه برای شما مفید است انجام می دهید. هنگامی که ما در تلاش هستیم یا مولد نیستیم ، این ایده که بهره وری ما با ارزش ما مرتبط است باعث می شود که بتوانیم به راحتی از آن استفاده کنیم.

شما نمی توانید به احساسات یا محدودیت های خود اعتماد کنید.

از آنجا که بهره وری مهمترین چیز است ، شما باید هر چیزی که مانع آن بهره وری می شود را نادیده بگیرید یا کوچک جلوه دهید: اگر در وسط روز احساس خستگی می کنم ، خودم را به خاطر آن مورد ضرب و شتم قرار می دهم یا به خودم می گویم که خسته هستم منطقی نیست من هنوز استراحت نکرده ام زیرا به اندازه کافی کارم را انجام نداده ام. این یک فرایند فکری خطرناک است زیرا باعث می شود که ما نسبت به آن سیگنال ها دچار تحریف باشیم. ما به احساس نیاز به توقف کار اعتماد نداریم زیرا فرض می کنیم که آنها ما را فردی بد می کنند. این می تواند سلامت ما را از بین ببرد زیرا وقتی افراد به اندازه کافی استراحت نمی کنند ، در معرض خطر فرسودگی قرار می گیرند.

همیشه کارهای بیشتری وجود دارد که می توانید انجام دهید.

این یکی به ویژه خطرناک است زیرا به مواردی فراتر از کار می رسد. حوزه های زیادی از زندگی وجود دارد که می توانیم در مورد آنها احساس گناه کنیم یا در جایی احساس کنیم که کافی نیستیم.