عباس مقدم

 

عباس مقدم

اصول اولیه اهنگ سازی

اصول اولیه آهنگ سازی

راز داشتنن صدایی زیبا چیست؟

تایپ کردن آهنگ برای او‌لین بار ممکن هست فعالیت دلهره آوری بنظر برسد. مهم در حیث گرفتن مواردی مانند ملودی،هارمونی و ریتم، شما میخواهید از چه جایی شروع کنید؟ یک خصوصیت فوق العاده از آهنگسازی همین است که تنها یک خط مش به جهت تایپ کردن موزیک وجود ندارد بلکه یکسری روش برای انجام اینکار وجود دارد. یک منش به جهت شروع، استفاده از برنامه های کامپیوتری مانند GarageBand یا Band in a Box است، البته در اینجا ما راهی را بیان می‌کنیم که نیاز به به کار گیری از قابل انعطاف افزارهای گران ارزش ندارد.

مواد مورد نیاز

چیزی که ایده هایتان را ضبط کند نظیر ضبط کننده کاست، ضبط کننده مینی دیسک و میکروفون داخلی در کامپیوترتان چیزی برای یادداشت برداری نمودن از ترکیبتان نظیر یک ورقه موزیک ومداد و یا یک برنامه ی نوتیشن موزیک مانند Sibelius

آماده سازی

 به یک‌سری از آهنگهای مورد عشق تان گوش کنید و ببینید که آیا میتوانید بعضی از الگوهای کلیدی موسیقی را تشخیص دهید. آیا ریتم ملودی تکرار میشود؟ همین موسیقی چه احساس و اخلاق و خویی در شما تولید میکند؟ آیا بخش های کنتراست در آن وجود دارد؟ چندتا؟ این بخش ها چه میزان طول میکشند؟

گام اول سبک

 تصمیم بگیرید که دوست دارید چه سبک موزیکی بنویسید، برای مثال کلاسیک، راک، جاز یا فولک. در آیتم قدم موسیقی، ابزار و رفتار و خو فکر کنید. برای گرفتن برخی ایده ها، به تعدادی از قطعات موزیک انتخابیتان گوش کنید. همین قطعه چه ترکیبی از عنصرها موسیقیایی دارد که اصلی آن رده متناظر است؟ بخش مورد عشق تان چیست و چرا؟ مسیر اول تان را برای ادغام معین کنید. آیا قطعه ی شما نوشته موسیقی هم دارد؟

 گام دوم  فرم

 در مورد فرم آهنگسازی تان تصمیم بگیرید. اکثر ادغام های موسیقی از قسمت های یکسان-بخش های تکراری- یا این که فرم های متفاوت از یکدیگر-قسمت ای متضاد- تشکیل میشوند. ترکیب شما چه میزان ارتفاع میکشد؟ تعدادی قسمت دارد؟ فراموش نکنید که هر سبک موسیقی، فرم های مرسوم خویش را دارد. شما میتوانید به یک عدد از فرم های موجود بپیوندید یا این که این که فرم خویش را بسازید. توجه: ساختار یک آهنگ انواع متمایز داره که بر اساس تقسیم بندی می شه اون رو به 5 مدل تقسیم کرد

  • Verse-Chorus-Bridge
  • Verse-Chorus
  • Verse-Lift-Chorus
  • “AABA” Formula
  • “AAA” Formula

 

 گام سوم

ایده هایتان را بسازید از ضبط کننده های صدا، کامپیوتر، مینی دیسک و… به جهت ضبط بعضی ایده هایتان به کار گیری کنید

. از صدایتان به کارگیری کنید! ملودی های کوچک را بخوانید. اینکار را دست‌کم به جهت 10 دقیقه انجام دهید. هر آهنگی که دوست دارید آزادانه بزنید و بخوانید، در این مرحله اضطراری نمیباشد تمام یا آماده ی اجرا باشید. هیچ کس غیر از خود شما آن را نمیشنود.پس همین را دنبال کنید !

 گام چهارم

اولین موتیف موزیک

موتیف کوچک‌ترین واحد اساسی معنی در ترانه است-به صدای ضبط شده مجدد گوش کنید. آیا ایده ای به ذهنتان میرسد که موسیقیتان را توسعه و گسترش دهید؟- به یاد داشته باشید که ترقی ملودی یاآکورد شما در این حال، طولانی یا این که پیچیده نیست. ملاحظه کنید که میتوانید این را روی کاغذ یادداشت کنید. موتیف را کلیدی ابزار موسیقیتان بنوازید.

گام پنجم

موتیف را تصحیح کنید

 درحال حاضر به موتیف خود توجه کنید،میخواهید کلیدی آن چکار کنید؟ شما یکسری آیتم دارید: میتوانید آن را توسعه دهید، آنرا کوتاه کنید، آنرا به عقب برگردانید، آنرا تکرار کنید یا این که تغییرات جزئی و کلی در آن صورت دهید. اهمیت اینکار میتوانید یک عبارت موسیقی از موتیفتان ایجاد کنید.

گام ششم

بخش کانتراست

نسبتاً در کل سبک های آهنگ یک بخش کنتراست-متضادی- وجود دارد که حیاتی ارائه ی موردها تازه به گوش، به قطعه موسیقی هیجان میبخشد. برای نوشتن بخش متضاد، گام های 4 و 5 را تکرار کنید. به یک ریتم مختلف فکر کنید و موتیف های اصلی را تکرار نکنید. آیا این بخش سبب حرکت و جنب و جوش در ملودی شما میگردد یا این که شرایط متمایز در شما ایجاد میکند؟

گام هفتم

تمامی اینها را کنار هم قرار بدهید و به هم متصل کنید

 در این نصیب از فرایند ترکیب، شما بخش هایی را ساخت کردید، درحال حاضر اینها را چگونه در قطعه ی خود تهیه و تنظیم میکنید؟ به فرم حیاتی خود فکر کنید. آیا چیزی که شما متن اید کلیدی مفهوم اول تان مطابقت دارد؟ آزادانه تغییرات خود را اعمال کنید. آیا قطعه شما کامل است یا واجب می باشد یکی از دیگه بنویسید؟ انتها قطعه به چه صورت است؟ دوست دارید که چه چیزی به آن طولانی تر کنید؟ آیا اضطراری می باشد که یک بخش پیانو به آن اضافه کنید؟ آیا لازم هست که یک بخش هارمونی به جهت ابزار یا این که خواننده متفاوت بنویسید؟ اعتنا کنید که لازم وجود ندارد تئوری خیلی متعددی در آیتم تایپ کردن آکوردها در ترانه بدانید.