صابون های گیاهی چیست و چه کاربردهایی دارد ؟

این سوال که بهترین صابون شکل چیست یکی از از همگانی ترین سوالاتی می باشد که بوسیله متخصصان پوست و همینطور متخصصان لوازم آرایشی و بهداشتی و حفظ از پوست مطرح می شود و همین سوال به طور گسترده ای در کانال های اجتماعی نیز یافت می شود. انتقال ژنها به داخل گندم به روشی که اولا میزان ساپونین قابل دقت باشد و دوم این‌که به نسلهای بعد از آن منتقل شود ممکن می باشد یک‌سری سال ارتفاع بکشد. این مجموعه حدس میزدند که ترکیبات ساپونین ممکن میباشد به یولاف امداد کند تا در برعلیه بیماریهای قارچی حفاظت شود، چون یولاف نسبت به گندم که ساپونین ندارد، حساسیت کمتری به بیماریهای قارچی دارد. گندم ، ساپونین ندارد و به این ترتیب نیست؛ قارچ کشها اثرگذار نیستند، زیرا قارچها در خاک زندگی می کنند و مواد شیمیایی آن قدر به عمق خاک رخنه نمی‌کند تا ریشهها را در مقابل عفونت حفاظت کند. اصلی عرضه گندم تولید کننده ساپونین ، نباید هیچ خطری به جهت سالم بشر وجود داشته باشد، زیرا ما یولاف سازنده ساپونین را بیآنکه هیچ اثر زیانباری به جهت سالم ما ساخته باشد مدتهاست که میخوریم. برای آزمون همین نظریه ، پژوهشگران ژنهای گیاه یولاف را تغییر و تحول داند تا دیگر ساپونین ایجاد نکند و دریافتند که گیاه ، مقاومت طبیعی خویش را به تیک-آل (نام متداول توصیفی یکی از جدیترین بیماری قارچی غلات) از دست صابون گیاهی عصاره انار داده است. آن ها یولاف را که یک گیاه غیرعادی و شاید بینظیر در فی مابین غلات باشد، مطالعه کرده اند، زیرا مقدار ساپونین آن بالاست. صدها گیاه صابونی دیگر وجود دارااست و در بعضا از آنان ، ساپونین به میزان 30درصد وزن خشک گیاه موجود است. حتی قابلیت و امکان این‌که نان ساخته شده از گندم حاوی ساپونین مزه صابون داشته باشد، می توان مهم افزودن توالی DNA به ژنهایی که تنها در ریشهها، ساقهها و برگهای گیاه کار می‌کنند (نه در دانه) منتفی کرد. اهمیت وجود همین ، پژوهشگران عقیده دارا‌هستند در عرض یک یا دو سال قابلیت و امکان داراست بتوانند ژنهای مورد نیاز را برای تولید ساپونینها از یولاف به گندم منتقل کنند، به‌این ترتیب گونه های جدیدی از غلات اساسی مقاومت طبیعی در مقابل تیک-آل بیماریهای قارچ ساخت میشود. دارای وجود همین ، فنآوری گزینه نیاز به جهت وارد کردن ژنها به باطن گیاه تک لپهایها (طبقه ای از گیاهان که غلات به آن تعلق دارند) ، هماکنون مهیا میباشد و به حیث می رسد که گندم صابونی مقاوم به تیک-آل در تعدادی سال آتی در دسترس خواهد بود. در صورتی که شما همین نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در آیتم صابون گیاهی واضح کننده صورت لطفا از وبسایت ما دیدن کنید.