دانستني هاي جالب در مورد كفش

•آكسفوردهاي زيني(Saddle) يك تكه چرم اهمیت رنگي گوناگون يا جور چرم گوناگون به شكل زين در قسمت رويه جلوي كفش و پاشنه كفش دارند. •كفش آكسفورد نوك بال(wingtip) رايجترين دسته كفش آكسفورد است. وى اهمیت اشاره به استعمال از كفش هاى لژدار كه ارتفاع كفه كفش از نصیب پاشنه تا پنجه پا ادامه دارااست و اختلاف آن يك تا دو سانت نيست، اظهار داشت: غالبا نوك باريك و پاشنه بلند كفش منجر انتقال وزن تن به جلوى پا و تغيير شكل درانگشتان و بيرون زدگى استخوان پا به بیرون مى شود. وي درباره بهترين شكل و فرم كفش گفت: توزيع يكسان وزن بدن به جلو و عقب پا بهترين شكل كفش ميباشد اما كفشهاي پاشنه بلند سبب انتقال بيشتر وزن به جلوي پا شده و توصيه ميشود كه به مدت طولاني درطول روز به کارگیری نشود. وى درباره بهترين شكل و فرم كفش گفت: توزيع يكسان وزن تن به جلو و عقب پا بهترين شكل كفش می باشد ولی كفش هاى پاشنه بلند سبب ساز انتقال بيشتر وزن به جلوى پا شده و توصيه مى شود كه به مدت طولانى درطول روز استفاده نشود. پس پاشنه بايد وجود داشته باشد، ولی كفشهاي پاشنه بلند هم، به طريق ديگري سبب آزار و درد پا کفش اسپرت مردانه کپسول دار مي شوند. اين كفشهاي منگولهدار در صورتی که از چرم جير باشد، غيررسميتر می باشد و ميتوانيد آن را حساس كتشلوارهاي كتاني و ساير جور هاي غيررسمي، حتي شلوار جين بپوشيد. اگر كفش آكسفورد شما قهوهاي يا قرمز خيلي تيره است، نوع بنددار باز آن اهمیت هر جور شلوار جين و كتان يا كت شلوارهاي روشن و كت هاي اسپرت ست ميشود. تكرار اين حركات باعث ميشود تا ورمي كه در قسمتهاي پا ايجاد شده كمتر شده و سيستم پمپاژ و انتقال خون به نصیب قلب جريان پيدا كند. تركان حیاتی اشاره به كفشهاي ورزشي و يا شبيه اسپرت كه سهل وآسان ترين كفشهاست، اعلام كرد: كفشهاي چرمي مطلوب ترين فرآورده كفش است، زيرا انتقال هوا بين پوست و خارج از كفش برقرار ميشود. همچنين نبايد پا به مدت طولانى در كفش قرار گيرد حتى كفش هايى كه خيلى سهل وآسان هستند. همچنين نبايد پا به مدت طولاني در كفش قرار گيرد حتي كفشهايي كه خيلي سهل وآسان هستند. اين متخصص طب فيزيكى و توانبخشى دارای بيان اينكه بر مغایر خیال مردم به خصوص زنان كه صندل و دمپايى را راحت ترين كفش مى دانند، كفش مناسب كفشى است كه كاملا پا را در برگيرد، توصيه كرد كه خريد كفش حتى الامكان در ساعت‌ها بعد از ظهر كه پا به بزرگترين حجم خود رسيده انجام شود. ولی شما مهم طاقت و حوصله كفش ریلکس و میزان پاهاي خویش را انتخاب كنيد. به جهت اشخاصی که هر گونه نگرانی در آیتم دقیقا کجا و همینطور راهنمایی در آیتم چگونگی به کار گیری از کفش اسپرت مردانه شیکسون ، شما احتمال دارد می توانید اهمیت ما در ورقه وب تماس بگیرید.