۱۶ تکنولوژی جدید که آینده جهان را متحول میکنند

تکنولوژی در زندگی و زمان های متفاوت اثر گذاری گذاری تکنولوژی بر زندگی ، که می اقتدار آن را به سه جور کشاورزی، صنعتی و فرا صنعتی تقسیم کرد مطرح شده است. در کمپانی های “تکنولوژی محور” به منظور برنامه ریزی تمام برای آینده، حتی آیتم های تکنولوژیکی رقبا را می بایست پیش بینی کرد تا علاوه بر انتخاب شرایط شرکت در میان رقبا، راهکار تکنولوژی شرکت در جهت پیشی گرفتن از رقبا تبیین گردد. غنینژاد حیاتی یادآوری اینکه در شوروی «بازار» وجود نداشت، میگوید: بایستی بازار باشد تا شما رقابت نمایید و آنگاه بفهمید چه تکنیکی را به چه صورتی می توان به یک تکنولوژی باصرفه و تجاری تبدیل کرد. در تصاویر روز پیشرفت تکنولوژی خودروسازی از خودرو بنتلی تا پورشه را در کشورهای بریتانیا، ایتالیا، آلمان و آمریکا را ببینید. سابقه بسیاری از تکنولوژیهای پیشرفته که به تولید اسباب و اثاث خانگی الکترونیکی و کامپیوترها منتهی شده، به هزینههای تحقیق و گسترش پایهای برمیگردد که دولت آمریکا در صنایع نظامی کرده است. هوش تصنعی و مصنوعی نیروی محرکه بخش اعظمی از تحولات و بعضا از مواردی می باشد که در ادامه همین نوشته به آن‌ها اشاره کردهایم. اما می بایست به گارانتی موبایل samsung نیز اشاره کرد. در کشورهای پیشرفته صنعتی، دولتها نقش مهمی در توسعه و گسترش فناوریهای جدید داشتهاند، البته می بایست اعتنا کرد که این نقش به چه رخ بوده است. البته دقت نمایید که به طور همزمان دارای سرمایهگذاریهای عظیم دولت آمریکا در علوم پایه، صنعت های نظامی و فضایی، شوروی نیز در علم ها شالوده و علم ها فضایی سرمایهگذاری میکرد و در بعضی زمینهها از آمریکاییها نیز جلوتر بود، اما آن گاه اخبار تکنولوژی بی بی سی فارسی چه شد؟ غنینژاد با مقایسه هزینه نمودن دولتهای شوروی و آمریکا به جهت تحقیق و توسعه در علوم شالوده نتیجهگیری مینماید که شوروی به این منجر هیچوقت نتوانست ترقی نماید که تکنیکهای پیشرفتهای که به آنها دست مییافت به تکنولوژی تبدیل نمی‌شد به این علت که اقتصاد رقابتی و آزادی اقتصادی نداشت و کارآفرینها (Entrepreneur) نمیتوانستند ابداعات آزادانه کنند. «تکنولوژیها جنس آزادانه فعالیتهای رقابتی کارآفرینها (Entrepreneur) هستند.» این جمله را موسی غنینژاد در تشریح روش شکلگیری تکنولوژیها ابلاغ میکند. شومپیتر این ایده را در چارچوب نظریه کارآفرینی (Entrepreneurship Theory) در کتاب «تئوری توسعه و گسترش اقتصادی» خویش که سال 1911 به لهجه آلمانی متن و آن گاه به انگلیسی ترجمه شده مطرح میکند. او علم بسیار جامع و فراگیری داشت ولی به جهت بحث ما درباره استارتآپها، نظریه کارآفرینی (Entrepreneurship Theory) شومپیتر اهمیت است. انجام حرکات ورزشی از اقدامات درمانی موءثر به جهت بخش اعظم دردها، مشکلات مفصلی و عارضههای ستون فقرات است. چنانچه شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در مورد جدیدترین اخبار تکنولوژی لطفا از وب سایت ما دیدن کنید.