یو پی اس

موقعیت تامین و انتقال توشه در هر یک از این موقعیت ها مختلف است و بر این اساس، هر یک از این یو پی اس ها در وضعیت های متفاوتی مورد به کار گیری قرار می گیرند. مهمترین بخش هر کارگاه یا این که کارگاه، آن گاه از پرسنل، خط ساخت آن است. این نوع از امواج هارمونیک ممکن می باشد با سایر دستگاه های الکترونیکی دیگر نظیر ارتباطات رادیویی در گیر تداخل شوند و یا کمتر راندمان و توقف فعالیت را به دنبال داشته باشند. ما رنج گستردهای از محصولات در زمینه تولید، در دست گرفتن و مدیریت قدرت الکتریکی شامل اشکال یو پی اس آنلاین، آفلاین و لاین اینتراکتیو، یو پی اس تک فاز و سه فاز از خانگی و اداری تا طبی و صنعتی، باتری سیلد اسید، سیستمهای توزیع و انتقال، سیستمهای مانیتورینگ، سنسور و تجهیزات دارای ارتباط حساس آنان را ارائه مینمائیم. دستگاه تأمین الکتریسیته فارغ از وقفه (UPS) تجهیزی می باشد که در زمان­های قطعی برق، افت یا افزایش ولتاژ، نوسانات شدید الکتریکی و نیز فاصله وقتی تا ایجاد برق توسط ژنراتور یا مبداء تغذیه اضطراری، از وسایل، تأسیسات و تجیهزات الکترونیکی پشتیبانی کرده و الکتریسیته آن­ها را تأمین میکند. زمانی که ادامه مراحل عملیات مهم یک ژنراتور پشتیبان دوران زیادی را به خود اختصاص دهد. به این خاطر توصیه می کنیم به جهت سلامت و حفظ صحیح دستگاه خویش خدمت زمان ای را فراموش نکنید. مهم همین هم اکنون بخش اعظم یو پی اس line-interactive به صورت آنلاین فعالیت می نمایند تا ضریب قدرت را بهبود بخشند یا این که تنظیم ولتاژ خروجی بار را انجام دهند. حیاتی توجه به این که یو پی اس های مهیا به فعالیت در تهیه ولتاژ یا فرکانس خروجی توان حتمی را ندارند، به این ترتیب فقط به جهت حالت هایی مطلوب میباشند که کیفیت برق رسانی مهربانی داشته باشند. حلقه های در اختیار گرفتن جریان مهم به کار گیری از فیدبک های جریانی کنترل سیستم را بر عهده دارد. در این نوشته نگاه جامعی به سیستم های یو پی اس (UPS) از منظر توپولوژی، عملکرد، دینامیک و سیستم در اختیار گرفتن خوا هیم داشت. سیستم های یو پی اس در طول عصر ها گوناگون در صنعت های متنوع، تکامل داشته اند و در بسیاری از فعالیت ها آیتم استفاده قرار گرفته اند. این یو پی اس که بهترین تکنولوژی را در فی مابین تکنولوژیهای یو پی اس دارد، به جهت مرکزها اهمیت و اصلی بهترین باتری یو پی اس نیل مورد است. یو پی اس های آماده به کار مهم حالت بای پس ساده را می اقتدار تنها شرایط عادی در حیث گرفت. این مبدل، قدرت محل ورود سینوسی را میگیرد، و هارمونیکهای منعکس شده بر روی کانال را دستکم میکند. یو پی اس ها همچنین اغتشاشات هارمونیکی و گذرای خط را خنثی می کنند. چنانچه شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در آیتم یو پی اس جنرال الکتریک بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.