کهن الگوی شما در سبک پاییزی چیست؟

اسکاندی

Vibe شما: مینیمالیسم – این یک سبک زندگی است.
پالت: تک رنگ
مانترا سبک: “آیا این مشکی می آید؟”

تم شما تمیز است فلسفه شما در مورد زندگی ، عشق و مد همیشه “هرچه پیچیده تر ، بهتر” بوده است. به هم ریختگی باعث ایجاد نوعی ناهماهنگی شناختی می شود و به همین دلیل ، خانه شما ، مانند کمد لباس شما ، یک مطالعه شیک در کم نظری است. عمدی و سادگی ویژگی بارز زیبایی شناسی شماست و شما نقل قول چاک پالانیوک را در نظر می گیرید: “چیزهایی که شما صاحب آن هستید در نهایت مالکیت شما هستند.” زیبایی ، در چشم شما ، در خطوط هندسی و هر چیزی ساده است. بهترین قسمت در مورد تغییر فصل؟ آب و هوای چرم ، دیروزبه