کربن اکتیو – خرید کربن فعال قیمت بازار – فرآب تدبیر تصفیه

اضطراری به ذکر میباشد که گونه پودری همین ذغال ها اکثر در فیلتر کربنی مورد به کارگیری قرار گرفته و اثر گذاری زیادی بر حذف آلاینده ها حیاتی بار منفی دارند. بها کربن های فعال در مرحله اولیه به دسته آنها و پودری یا این که گرانولی و میله ای بودن و همچنین ترازو و سایز آنان بستگی دارد. حیاتی ترین تفاوت همین طرز مهم فعال سازی فیزیکی در انجام هر دو مرحله ساخت زغال و اکتیو کردن آن در یک کوره می باشد. پس از حرارت دهی در کوره های منحصر به فرد در دمای 800 تا 1100 سکو سانتی گراد وارد تراز فعال سازی میشویم. در صنعت های داروسازی هم کربن فعال کاربرد گسترده ای دارد و در تراز ساخت و تصفیه میانی و نهایی از آنها استفاده میشود. اتفاقی که به معنی نیاز های مکرر دستگاه به بده بستان این فیلتر ها است.حداقل میزان قابل قبول جاذب به فعالیت گرفته شده در یک دستگاه تصفیه هوا خانگی اصلی کیفیت، یک کیلوگرم است و هرچه قدر این مقدار اکثر باشد، کارایی دستگاه خوبتر و فواصل زمانی ردوبدل فیلتر هم بیشتر خواهد بود. بعد از آن مهم حرارت دهی در درجات دوچندان بالا سطح متخلخل شده و اقتدار جذب آن تا حد زیادی ارتقا پیدا می کند. اعتنا داشته باشید که هر چه این شاخص بخش اعظم باشد، به به عبارتی نسبت قدرت جذب زغال هم ارتقا پیدا خواهد کرد. با اعتنا به نوع کاربرد آیتم حیث ضروری میباشد فاکتورهای زیادی را به جهت تعیین و خرید کردن کربن فعال در لحاظ داشته باشید. مزو تخلخل Mesopores: این کربن ها کلیدی منافذی اهمیت قطرهای یک تا 25 نانومتر می باشند. هر یک از این کربنها اصلی خاصیت مختلف میباشند. کربن فعال یک عنصر شیمیایی غیر فلزی و چهار ظرفیتی می باشد و عدد اتمی آن 6 می باشد. ماکروتخلخل Macropores: منفاذ این کربن ها حساس قطر 25 نانومتر می باشند و برای جذب گاز و مایعات عملکرد ایده آلی دارند. همین مواد از نظر کیفیت در تراز ایده آلی قرار داشته و برای جذب کلر و رنگرزی و همچنین صنایع غذایی گزینه به کارگیری قرار میگیرند. مش کربن اکتیو: از دیگر فاکتورهای دارای که به شدت بر کیفیت کربن ها تاثیرگذار است، کربن اکتیو جاکوبی مش می باشد. از دیگر مورد ها اهمیت در انتخاب بها زغال اکتیو، جور برند و داخلی یا خارجی بودن آن می باشد. در دسته بندی دیگر می توان این زغال ها را بر مبنا گونه منافذ و تخلخل بر روی مرحله آن‌ها تیم بندی کرد. در صنعت پتروشیمی از کربن فعال به جهت جذب گاز به کارگیری می شود و در ادامه کلیدی قرار دادن آن‌ها در دمای بالا، قابلیت و امکان دفع گاز را فراهم می کنند.