وکیل – جستجوی وکیل پایه یک دادگستری

به نظر می رسد آزادی وکیل در بر نیز زدن وکالت چندان منطقی نباشد، موکل به اینکه نماینده قانونی اقداماتی را به نیابت از جانب او انجام می دهد اعتماد میکند، حالا اگر استعفای وکیل سوای آنکه به موکل اطلاع بدهد، پذیرفته شود موجبات ضرر و زیان موکل آماده خواهد آمد، ضرری که می بایست از آن اجتناب کرد. در ماده 3:208 اصول قرارداد اروپایی نیز آمده است، که در موردی که افراد ثالث درباره اختیار نماینده در شک وتردید هستند، میتوانند برای اصیل یک درخواست تأیید بفرستند، درصورتیکه اصیل اعتراضی نکرد یا این که خواهش را فارغ از تأخیر جواب داد، کلیدی نماینده به تیتر اینکه مجاز می باشد برخورد خواهد وکیل اسدی کرج شد. 2- طریق دیگر این‌که درصورتیکه قبلاً در سامانه ستایش (سامانه قوه قضاییه راجع به تصویب و پیگیری شکایات) تصویب اسم نموده اید و تلفن ملازمت که آنجا معرفی نموده اید در جمهوری اسلامی ایران فعال است، می توانید از روش آن سامانه نیز بدون این‌که نیاز به حضور شما در کشور‌ایران باشد به وکیل گزینه حیث خود وکالت وکیل تسخیری کرج بدهید. براین اساس هر فردی که تنها تحصیلات حقوقی داشته باشد ، وکیل نیست و تا قبل از احراز حالت و کمپانی در امتحان ، چنانچه قصد داشته باشد به امور حقوقی بپردازد ، تحت عنوان کارشناس حقوقی یا مشاور حقوقی شناخته می شود ؛ نه نماینده قانونی . متقاضیان و دانش آموختگان در فن حقوق و دستمزد و مساوی آن رشته برای شرکت در آزمون وکالت ضروری میباشد تا حالت لازم به جهت کمپانی در امتحان را داشته باشند و آن را رعایت نمایند. وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد نماینده قانونی نیز باید کسی باشد که به جهت انجام آن امر اهلیت داشته باشد. نماینده قانونی باید در تصرفات و اقدامات خویش مصلحت موکل را مراعات کند و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت درون اختیار او میباشد تجاوز نکند. اما وکیلی که در امری مشخص و در مسائلی حیاتی تجربه تر از بقیه مسائل حقوقی و قضایی است، به اصطلاح وکیل کارشناس به آن امور می گویند.