هیدروکسید پتاسیم چیست؟

اساسی توجه به آنکه هیدروکسید پتاسیم حاوی پتاسیم محلول است، پتاسیم از مهم ترین مواد جهت رویش و فتوسنتز مطلوب در گیاه می باشد. از آنجایی که بعضی گیاهان نسبت به یون های کلرید از خویش آلرژی نشان میدهند، استعمال از کودهای حاوی این محصول برای این نوع گیاهان مضاعف کارآمد می باشد. به این ترتیب حتمی میباشد از کود های حاوی این ماده در نزدیکی ریشه گیاه استعمال گردد. در تولید کود های مایع به میزان محدود از همین ماده استعمال می نمایند اساسی این‌که حلالیت بالا و شاخص ناچیز نمک از خصوصیت های همین ماده هست اما به برهان هزینه ی بالای ایجاد این ماده به کارگیری از آن به تیتر کود محدود شده است. در دمای اتاق، تقریباً ۱۲۱ گرم پتاسیم هیدروکسید در ۱۰۰ میلی لیتر آب قابلیت حل شدن دارد، به استدلال بالا بودن میل ترکیبی هیدروکسید پتاسیم دارای آب، در ازمایشگاهها از آن به تیتر ماده خشک کننده هم استفاده میشود. تاکنون، کود های ادغام مایع اهمیت ترکیباتی مشابه ترکیبات استاندارد مخلوط خشک کاملا شناخته شده اند. همین ماده در کود ها، باتری ها، صابون ها و مواد شوینده، جام های منحصر به فرد و سایر عملیات صنعتی کاربرد دارد. واکنش پتاسیم هیدروکسید حساس روغن ها و چربی ها در شرایط گرم، صابون سازی نامیده می شود. پتاسیم هیدروکسید مقداری کوچکتر از سدیم هیدروکسید است، به همین معنی که مولکول های روغن را سریعتر از سدیم هیدروکسید می رساند. پتاسیم هیدروکسید از کار کشته ترین سودها و اصلی کاربردهای بخش اعظمی در صنعت است. کودهای حیاتی این ترکیب تا چندین سانتیمتر عمده در خاک نمی باشد. پتاسیم هیدروکسید باید در ظروفی دربسته و بدون نشتی و آسیبدیدگی و در مکانی خشک، خنک و با تهویه مناسب حفظ و انبار شود. هیچ مورد مناسب تجاری وجود ندارد که به میزان پتاسیم به خاک یاری نماید و همین عنصر در صنعت کود و کشاورزی فراوان با ارزش سازد. به کار گیری از آن در کود ها جهت تامین پتاسیم از دارای ویژه ای برخوردار می پتاسیم هیدروکسید در جدولانه باشد. همینطور اهمیت مصرف این محصولات بوسیله انسان علاوه بر تامین نیاز تن انسان به پتاسیم، اهمیت دفع آن به فضای سبز مجدداً پتاسیم به چرخه طبیعت بازگشته و مصرف می گردد.