نمونه های زنده و واقعی 10 شخصیت کارتونی!

مهمترین خصوصیت طهماسب به عنوان یک برنامهساز این است که او توانسته طی چهار دهه یک سری نسل را مهم عروسکهای محبوبش کلاهقرمزی و پسرخاله یار کند که همین مورد قضیه بر کاربلدی وی در همین میدان صحه میگذارد. طهماسب دارای عروسکهای «کلاه قرمزی و پسرخاله» توانست طیف وسیعی از کودکان و نوجوانان ده سال شصت و هفتاد و خورشیدی را با خویش همپا کند. شخصیتهایی که یک سری نسل را مهم سحر و جادوی خود همراه کرده و آرزوهایشان را به شخصیت کارتونی دختر اهمیت لباس بنفش تصویرکشیدهاست. او کار کشته و مستقل میباشد و آنچه را به نظرش صحیح میباشد انجام میدهد، حتی چنانچه در رویارویی با تمدن جامعه باشد. در همین در بین نکته قابل تامل همین میباشد که مهمترین اثر شاخص طهماسب یعنی «کلاه قرمزی و پسرخاله» در اثر دوام سناریو در سیما کلیدی گستره انبوه مخاطب برنده شد وارد فرهنگ وتمدن عامه شوند. به عنوان مثال کلاهقرمزی و پسرخاله با به عمل بردن یک‌سری عبارت و تکرار ابدی آن ها محبوب شدند البته زیرا مخاطب به این عبارتها که نشاتگرفته از تیپ سازی می باشد خاطره دارد و اگر هزاران قسمت از کلاه قرمزی نیز ساخته و از سیما پخش شود بازهم مخاطب خواهد داشت، زیرا تماشای تیپهای عروسکی مانند سریالهای سیتکامی نیاز به رسانهای اجاره لباس شخصیت کارتونی همچون تلویزیون دارد. در کنار یک موش باذکاوت و یک اردک بدشانس، یک شخصیت احمق هم نیاز بود، تا مثلث مهم و نمادین کاراکترهای والت دیزنی را تمام کند. شخصیت منفی دیگری در لیست ما که نقش پر رنگ و محوری در روایت «پری دریایی کوچولو» دارااست و همین مورد قضیه او را به یکی از کاراکترهای اهمیت روایت تبدیل میکند. استیچ معصومیت کودکانه و هوش تحسینبرانگیز را در کنار هم دارد و این مسئله او را تبدیل به شخصیت تاثیرگذار کردهاست. آیا پلتفرمها مهم مخاطبان حداقلی به انضمام یک ارتش سایبری تبلیغاتی توانستهاند راستا چشم شدن مجموعه مهمونی را فراهم آورند؟ ستاره | خدمت سرگرمی – بر کسی پوشیده نمی باشد که سازندگان فیلم ها و شخصیت های کارتونی اثرها خود را مهم دادن ویژگی های افراد واقعی به آن ها به وجود می آورند. چراغ سرگرمی را در تلویزیون و در راستا نوپا و نوجوان زنده نگاه داشتند. امید می باشد با در نظر داشتن این نکات و دقت ویژه به علاقه و سلیقه نوباوه اساسی اعتنا به جایگاه سنی در خرید لگو، بهترین و باکیفیت ترین اسباب و اثاث بازی ساختنی را خریداری نمائید. این شخصیت کارتونی بامزه از آخرها دهه 60 میلادی به همپا دوستانش در کارتونهای مختلفی در تلویزیون و سینما حضور داشته است. پخش کلاه قرمزی در ده سال هشتاد و نود دامنه مخاطبان عروسکهای دوست داستنی طهماسب را ارتقا اعطا کرد و دهه هشتادی به جمعیت مخاطبان دهه شصتی و هفتادی مجموعه «کلاهقرمزی و پسرخاله» افزوده شدند و خانواده کلاهقرمزی هم در همین سالها به تکامل رسید و شخصیتهای دیگری به آن بیشتر شد که هرمورد به کاراکتری دوستداشتنی تبدیل شد؛ از شخصیت پسرعمه تا خاندان دور و حتی حیوانات اضافهشده به همین خانواده نیز جای خویش را به سرعت در میان مخاطبان گشوده کردند تا همپا حیاتی نوستالژی کلاهقرمزی و پسرخاله به جهت نسلهای قبل، به جهت سلیقه نسل نو همراهان برنامه هویتهای کارتونی تازهای چون پسرک معتاد به بازی رایانهای یا ببعی مسلط به زبان انگلیسی!