مقاوم سازی ساختمان

برهان این فرمان را می اقتدار تاثیر مثبت افزودن ورق بر افزایش گنجایش باربری خمشی و محوری کلیدی به کار گیری از تبدیل یک ستون به یک بازه قوطی رخ و ظرفیت برشی اساسی استفاده از آماده آوردن دو جان اضافی دانست. به همین علت، ستون های کلیدی مهار ناکافی به فونداسیون ظرفیت باربری یک کادر را مقاوم سازی فرودگاه محدود می کند. از آنجایی که در آئین نامه لرزه ای AISC کادر های خمشی ویژه اهمیت الزامات متمایز نسبت به دیگر سیستم ها می باشند متد انتخابی و تراز مورد نیاز جهت مقاوم سازی به مدل سیستم جانبی بستگی دارد. حساس در نظر گرفتن زوال سازه، استراتژی مقاوم سازی پیچیدهتر میگردد، چرا که مرحله عملکرد بنا به آرامی کمتر مییابد البته هنوز هم الزامات را برآورده میکند. از آنجاییکه بعضا از فریم های مهار بندی شده نیز مرکز (CBF) عملکرد بهتری در زمین لرزه دارند، ترکیب و پیکربندی های گوناگون همین مدل فریم مهاربندی شده فولادی می بایست مدنظر قرار گیرد. اگرچه دیوارهای برشی بنایی در برابر جور بتنی از مقاومت کمتری برخوردار می باشند لبریز کردن حفرات سلولی با ملات و دوغاب بدون نیاز به قالب بندی از مزایای آن می باشد. در طی دهه 1970 دیوارهای برشی فولادی عموما به عنوان سیستم های باربر جانبی در ساختمان های نوساز در ژاپن و برای مقاوم سازی ساختمان های موجود در آمریکا آیتم به کارگیری قرار گرفتند. در همین شیوه تقویت دیوارهای بتن مسلح به دو طرف ستون های سازه بیشتر شده و به همین نحوه ظرفیت ستون ارتقاء می یابد. به طور مثال افزودن بادبند در ساختمان های فلزی خیلی بی آلایش بوده در حالی که در ساختمان های بتنی همین فعالیت توام اساسی مشکلات اجرایی میباشد و افزودن دیوار برشی می تواند راهکار عملی بهتری به جهت ساختمان های بتنی باشد. ستون های یک فریم تحت بارهای محوری (شامل کشش های محتمل)، خمشی و برشی می باشد. این نحوه از میزان تنش های محوری و خمشی ایجاد شده در تیرها و یا ستون ها کاسته و همینطور می تواند به جهت افزودن مقاومت های برشی این اعضاوجوارح به کار گیری شود. روش های مورد باز‌نگری در این بخش به خواسته بهبود اتصالات WSMF ساخته شده قبل از زمین لرزه نورث ریج گسترش پیدا کرده است. اعضای سازه ای که مقاومت به اندازه در برابر ز‌لزله ندارند را می اقتدار حساس استعمال از ورق پوششی از فرآورده فلز یا این که افزودن ورق های جانبی به شکل W و تشکیل بازه زمانی به صورت قوطی مقاوم سازی نمود. برای افرادی که هر جور نگرانی در مورد دقیقا کجا و همچنین هدایت در مورد چگونگی استعمال از مقاوم سازی در زلزله ، شما ممکن است می توانید حساس ما در ورقه وب تماس بگیرید.