مخزن ذخیره اکسیژن مایع ۶۰.۰۰۰ لیتری – بیمارستان بوعلی

او می گوید: به همین ترتیب نیازی به به کار گیری از سیلندرهای اکسیژن نبوده و میزان اکسیژن گزینه نیاز هر فرد، از محفظه تأمین میشود. اکسیژن ترکیبات را اهمیت واکنش حیاتی عمق هر عنصر دیگر; و همچنین واکنش هایی که عناصر را از ترکیب آن ها حساس یکدیگر انقطاع می کنند تشکیل می دهد; در اکثری از موارد، این فرآیندها حساس تکامل گرما و نور همپا هستند; و در چنین مواقعی احتراق نامیده می شوند. که نیاز به حجم متعددی از گاز اکسیژن خالص دارند، استعمال می شود. صنایع کاغذسازی از اکسیژن به عنوان عامل سفیدکننده و اکسنده به کار گیری می کنند. اکسیژن به طور گسترده در صنایع فلزی یار اهمیت استیلن و سایر گازهای سوختی برای برش، جوشکاری و ذوب فلزات به عمل می رود. به علت اقتصاد، اکسیژن اکثر زمان ها به صورت مایع در تانکرهای مخصوصا عایق شده حمل می شود. یک فرم که در برنامه های کاربردی قابل حمل طبی قابل استعمال و جوشکاری و برش اکسیژن موءثر است. در سال 1775-80، آنتین لوران لووئیسیر، شیمیدان فرانسوی، دارای فهم قابل توجهی; نقش اکسیژن را در تنفس و همینطور احتراق تفسیر کرد. کاربرد O2 به عنوان یک گاز تنفس قلیل فشار در فضای مدرن است. اکسیژن یک گاز بی رنگ، بی بو، بی کیفیت است که به جهت موجودات زنده ضروری است. از پاراگراف همین تانکرها برای لبریز کردن مخازن ذخیره سازی اکسیژن مایع مجزا; که خارج از بیمارستان ها و موسسات دیگری هستند. این ادغام نمودن غلظت اکسیژن بالاتر به جهت فشار ذیل برای حفظ انعطاف پذیری مورد نیاز است. بوسیله گرم نمودن نیترات پتاسیم، اکسید گلیکول و اکثری از مواد دیگر به اکسیژن مایع چه رنگی است دست آورد. اکسیژن مایع از مبدلهای حرارتی عبور میکند تا قبل از ورود به ساختمان مایع یخچال فریزر را به گاز تبدیل میکند. تلاش نمایید به مدت طولانی از گاز اکسیژن خالص استعمال نکنید، چرا که باعث پیدایش مشکلات ریوی و تنفسی می اکسیژن مایع غذا شود. خالص یا این که تقریبا خالص O استفاده از غواصی در فشارهای فراتر از اتمسفر معمولا به مرمت کننده محدود می شود.