فروش سولفات پتاسیم |فروش پتاسیم سولفات پودری|کود سولفات پتاس

در این نوشته آیسان صنعت دیرین به تفسیر کامل در رابطه اهمیت سولفات پتاسیم خواهیم پرداخت. کود سولفات پتاسیم چیست؟ غالبا تجارت کود اصلی مشکلات متفاوتی میباشد ، عامل مهم آن مشکلات ایجاد محصولات نیتروژن است. از دیگر کاربردهای این ماده به به کارگیری از آن در سلاح­ های نظامی به عنوان کاهش دهنده نور پیکان نیز می اقتدار اشاره کرد. در قدیم این کود از واکنش KCl دارای اسید سولفوریک تولید می شد البته محققان بعداً فهمیدند كه می توانند تعدادی از مواد معدنی خاك را برای ساخت K₂SO كه امروزه همگانی ترین نحوه تولید است دستکاری كنند. کودهای شیمیایی علی رغم ایراداتی که با برخی محصولات از پاراگراف محصولات اساس – نیتروژنی دارند، نقش انکار ناپذیری در افزایش ایجاد و بهبود کیفیت مواد غذایی دارا‌هستند و یکی از از مواد معدنی تاثیرگذار در این راستا Potassium Sulfate است. به جهت خورد نمودن موکول های آمینو اسید ها و ایجاد ترکیبات پروتئینی نیاز به آنزیم نیترات ردوکتاز است که کاتیون پتاسیم تاثیر مهمی در انجام و ساخت همین آنزیم دارد. با این حال عمده گیاهان K خود را در مراحل اولیه رویش جذب می­کنند. در درختان میوه، به جهت اثر قسمتی بخش اعظم سولو پتاس را بهتر هست آن گاه از گلدهی و در طول دوره رویش به کار گیری کنید. نقش پتاسیم در مخلوط این کود سبب ارتقا شتاب فتوسنتز، نقل و انتقال خوبتر مواد غذایی، پروتئین، آمینو اسید و غیره در ساقه و آوند گیاه می شود. به جهت اثربخشی بهتر همین کود در طبیعت میوه توصیه می شود مصرف آن به آنگاه از گلدهی و در طول عصر پرورش میوه موکول شود. در صنایع غذایی به عنوان عطر و طعم­ دهنده و همینطور به تیتر جایگزین نمک غذا یا به عبارتی سدیم کلرید از آن استفاده می­ شود. تفاوت در مدل بسته بندی نیز از نقاط تمایز این دو جور کود است. ملین اسمزی قرار داراست همین فعالیت سبب ساز تولید اسهال می شود تا مدفوع به راحتی از روده تبارک تخلیه شود. قرار دادن این ماده در مسافت پنج سانتی متر زیر تر از دانه، بهترین و مناسبترین روش برای خودداری از زخم های ممکنه خواهد بود. میزان به اندازه این ماده برای نگهداری گیاه در دوران شادی اصلی است. اصلی این حال اخیراً قابلیت و امکان استخراج این ماده از بقیه مواد معدنی نظیر کینیت و شونیت بدست آمده است که عمدتاً نمک­های منیزیم هستند، ولی حاوی کمی K2SO4 نیز هستند. در اینجا عمده به بررسی وب تارنما سولفات پتاسیم به جهت گوجه فرنگی.