فرق ویزر با لیپوساکشن چیست ؟

کار لیپوساکشن ران نسبت به دیگر نقاط بدن در مدت زمان کمتری جراحی لیپوساکشن شکم انجام می شود. چنانچه جراح بر روی سطح ها بزرگ تر بدن فعالیت کند و یا در طی کار لیپوساکشن یک سری مراحل را اصلی نیز انجام دهد، خطر دلایل لیپوساکشن ارتقاء می یابد. اسمارت لیپو که لیزر لیپو (یا لیپو لیزر) یا این که به عبارتی لیپوساکشن اهمیت لیزر (LAL) هم نامیده میشود، روشی می باشد که در آن بافت چربی اضافی، پس از تخریب اصلی لیزر، برداشته میشود. برای این‌که تشخیص دهید که میتوانید ذیل فعالیت جراحی لیپوساکشن قرار بگیرید یا خیر، باید حساس پزشک معالج کارشناس مشورت کنید. شما میتوانید حساس مراجعه به ” کلینیک تخصصی پوست و مو و زیبایی هلیا ” و مشورت حساس متخصصین کاردان این کلینیک پوست و مو از هزینه لیپوماتیک خود آگاه شوید. این‌که اهمیت انقطاع شدن هر فن جراحی تخصصی از تیم جراحی عمومی، مداخله جراحان عمومی در آن حرفه تخصصی را ممنوع شود، عاقبت موجب بی محتوایی رشته تخصصی جراحی عمومی خواهد بود. سابعاً و بالاخره این‌که راهبرد مزبور که بر بر خلاف ضابطه و مقررات و بیرون از صلاحیت جایگاه ثبت کننده صادر و اعلام شده، از جهت اعمال حصر بر صلاحیت جراحان عمومی موجب تضییع دستمزد این قشر از جراحان خواهد بود. ثانیاً راهبرد مزبور از آن جهت که مطابق ضابطه چگونگی انتخاب وظایف و صلاحیت شاغلان حرفههای طبابت و متعلق به آن تصویب شده هفتم آبان سال 1376 مجلس شورای اسلامی، صراحتاً انتخاب وظایف و صلاحیت شاغلان حرفههای طبابت و متعلق به آن را بر شالوده ضابطه تشکیل وزارت بهداشت، معالجه و تدریس طبابت و قانون تشکیل سازمان نظام طبی و بقیه قوانین مربوطه به موجب آییننامه می داند که توسط سازمان نظام طبابت تهیه و به ثبت وزیر بهداشت، معالجه و آموزش پزشکی میرسد، بر خلاف ضابطه وخارج از صلاحیت منشاء ثبت کننده آن هست زیرا از یک سو، مبداء اعلام کننده صلاحیت گزینش حدود وظایف و صلاحیت شاغلان حرفههای پزشکی را ندارد و از سوی دیگر هیچ دستورالعملی نمیتواند مخالف قانون تدوین کردن شود. به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، قائم رده دبیر شورای تدریس پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت در تاریخ 22 فروردین سال 95 طی دستورالعمل شماره 505/1607/د خطاب به مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور معالجه اعلام میکند: در خصـوص استعلام استفـاده از دستـگاه لیپوماتیک بـه استحضـار میرساند که بر اساس باز‌نگری برنامههای آموزشی مصوب وزارت بهداشت، درمان و تدریس طبابت انجام لپیوساکشن (اعم از لیپوماتیک، لیزر لیپولیزر، واترجت، اولتراسونیک و روشهای مشابه) منحصراً در اختیار زمان فوق تخصصی جراحان پلاستیک، ترمیمی و سوختگی است. تعادل، تناسب و برجستگیهای بدن مبنا المانهایی هستند که سبب ساز جذاب شدن انسان میشوند. لیپوساکشن ، که به آن لیپوپلاستی نیز گفته می شود، نوعی جراحی زیبایی است که سرانجام آن قطع سازی چربی های اضافی منتخب از تن می باشد. شکات تصریح کردهاند: رابعاً اهمیت توجه به اینکه بسیاری و بلکه برنده رشتههای تخصصی جراحی، از جراحی عمومی انقطاع شدهاند، تداخل تخصصی رشتههای مزبور با جراحان عمومی، دستور واضح است.