عوارض پیکر تراشی چیست؟

در شکل پرخوری و ارتقاء وزن امکان بازگشت بافت های چربی و بالا رفتن سایز وجود دارد. چون عاقبت عمل لیپوساکشن اساسی وزن اشخاص و سلامت پوست آن ها ارتباط مستقیم دارد. آمبولی ریه یا این که لخته بستن خون در ریه که یکی از خطرناکترین عوارض پیکر تراشی به طرز لیپوساکشن است چون اصلی دقت به جدا شدن ذرات حربی از زیر پوست همین ذرات ممکن هست وارد جریان خون شده و حیاتی ورود به ریهها رگهای خونی را مسدود کرده و موجب مرگ شوند. زمانیکه جراح تشخیص دهد مرحله پوست بیمار صاف و هموار می باشد، می تواند محل ورود کانول را گشوده بگذارد و یا بخیه بزند. گهگاه بایستی یک سری آزمایش دهید تا مشخص و معلوم شود می توانید این عمل را انجام دهیدیا خیر؟ همین عمل نیز مانند پیکر تراشی سایر اعضای تن مهم عوارضی مواجه خواهد شد که امری طبیعی میباشد اما مهم رعایت اصول بهداشتی می توانید از زخم خویش در همین حوزه‌ حفظ نمایید تا مبتلا ضرروزیان در سالمی خویش نشوید. در این طرز نیز نظیر شیوه لیپوماتیک چربیها تام از فی مابین نرفته ؛ تفاوتی که دارای شیوه لیپوماتیک دارااست همین چربیها را می توان در اندامهای دیگر به عمل برد، آنگاه از همین پیکرتراشی نیاز به رعایت رژیم غذایی و انجام ورزش اختصاصی میباشد. اما پس از این سه روز و حیاتی رعایت نکاتی که دکتر معالج برایتان توضیح می دهد، ورم و کبودی کاهش یافته و اثر آن از پیکر تراشی پا دربین می رود. طریق های ذکر شده فقط دارای حذف چربی به کمتر سایز مریض امداد می کنند. محققان میزان کمتر چربی را اهمیت یک دستگاه کولیس (یک دستگاه اندازه گیری به صورت خط کش) میزان گیری کردند و دریافتند که اشخاص به طور میانگین 14.67 تا 28.5 درصد از چربی در نواحی درمان شده اهمیت شیوه پیکر تراشی سرد را از دست دیتا اند. جراح با استفاده از کانولاهای ریز منجر می شود تا مقدار جراحت به بافت تن به دست‌کم ممکن برسد. اصلی دقت به این که در طریق لیپوساکشن چربیهای ذیل پوست با حرارت آب شده و به صورت نصفه جامد از تن بیرون می‌شود این مقدار حرارت تولیدی ممکن می باشد به بافتهای دیگر تن زخم وارد کند. این چربیهای نو ممکن هست در سلولهای چربی که در لایههای عمیقتر پوست قرار داشته و حین کار لیپوساکشن از تن خارج نشدهاند ذخیره شود در این شکل اگر همین چربیها به بافتهای کبد و یا این که قلب شکافت نمایند وضعیت میتواند خطرناک و یا مهلک باشد. در اینجا بیشتر به بررسی وب وب سایت پیکر تراشی در ترکیه.