شیر فشار شکن – نمایندگی فروش شیرآلات صنایع هفتم تیر

همین جور شیرها بهترین محافظ برای ظروف ذیل فشار می باشند که روی کاغذ دریچه آنها فنر قابل قبولی تعبیه شده و در بالای فنر مهره ای قرار دارد که به وسیله ی آن فشار روی دریچه فشار مخزن را در حد ایمنی آیتم نظر ناچیز و می کند. اگر بوسیله ھوا تست صورت گیرد می بایست در قسمت خروجی شیر اطمینان که به وسیله یک فلنجی بسته شده، لوله ای به قطر 6mm تعبیه گردد و انتھای این لوله در درون کاسه آب علائم خرابی شیر فشار شکن ترمز شفافی قرار بگیرد. جریان بخار ورودی به شیر فشار شکن اطمینان دیگ بخار قرار نگیرند به عبارت دیگر می بایست در ھنگام کارگزاری آن به این نکته دقت داشت که در بالای لاین بخار کارگزاشتن گردد. همچنین برای جریان های بالا کارگزاشتن این تجهیزات مورد دقت قرار می­گیرد. توجه نمود . شیر فشار شکنهای چدنی از اشکال متنوعی برخوردار میباشد که مطابق حساس استانداردهای بینالمللی تنظیم و تولید شکل شیر فشار شکن می شوند . از طرفی، تجهیزات مصرف کننده بخار اهمیت حداکثر فشار کاری ایمن می باشند که نباید از آن تجاوز نمود. از طرفی، به دلیل این که دمای بخار اشباع حساس فشار آن ارتباط مستقیمی دارد، تهیه فشار روشی بی آلایش ولی در عین اکنون موثر به جهت در اختیار گرفتن دما خواهد بود که بطور نمونه می توان به مصرف بخار به تجهیزاتی همچون استریل کننده ها و خشک کن ها اشاره نمود. دیگ های بخار عمدتا به نحوی طراحی شده اند که در فشاری فراتر از فشار مورد نیاز دستگاه ها کار کرده و نمی بایست در فشارهای ذیل خیس آیتم به کار گیری قرار گیرند. فشار شکن ها همانطور که از نامشان هم مشخص می باشد برای تغییر‌و تحول و تعدیل فشار سیالات آیتم استفاده قرار می گیرند . به علاوه، اساسی به کارگیری از این روش می اقتدار نتورک توزیع بخاری حیاتی قطر کاهش و در عاقبت هزینه های نصب و اتلافات حرارتی کمتری داشت. در تجهیزات فرآیندی، در دست گرفتن شار حرارتی جهت نگهداری دمای محصول در موقعیت مناسب حتمی بوده و عدم رعایت آن به مفهوم تضییع متاع و ورود خسارات مالی دوچندان خواهد بود.