شیر برقی -ساختار شیر برقی – شیر برقی قیمت – انواع شیرهای برقی

این شیر ها اصلی توجه به جور عملکردی که دارا‌هستند می اقتدار ان ها را از راه و روش بدور در دست گرفتن کرد. شیرهایی که در ساختار خویش از دیافراگم بهره مند می شوند، به جهت این‌که بتوانند دیافراگم را در روزگار غیر فعال بودن و سکون شیر به رخ گشوده نگه دارند، نیاز به یک فنر دارند. شیر های بک فیلتر گونه های مختلفی دارند که از پاراگراف آن ها کلمه اند از : بک فیلتر توربو، شیر بک فیلتر آسکو، بک فیلتر دوراویس. و اما شیر برقی تایمر دار یک نمونه دیگر از انواع شیر های برقی می باشد که اکثر وقت ها در اتوماسیون صنعتی و یا این که به جهت تولید وسیله های مختلف گزینه استعمال قرار می گیرند. در جهت عبور انواع گاز ها و مایعات از این شیر می باشد استفاده می کنند. در مثال شیرهای برقی نرمال باز، هنگامی که جریانی در پیستون برقرار نمی باشد، شیر گشوده بوده و در سرانجام جریان مایع یا گاز امکان عبور از روزنه را دارد. کاربرد این شیرها در سیستم های لبریز قدرت بادی و هیدرولیکی سیستم های آبپاش صنعتی و اتوماتیک ، اتومبیل های خانگی مثل کاسه شویی و لباس شویی ، صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی ، سیستم های تبرید و تهویه شیر برقی هانیول مطبوع و … در هنگام خرید آن ها بدون شک به مدل ولتاژ اعمالی به آن، گونه اتصال آن به جهت هر دستگاه، دستکم و حداکثر فشار توشه آن، گونه شیر بک فیلتر و کاربرد آن ، اندازه بدنه و دهانه شیر و … در نمونه دیگری شیر 3/2 معرفی می شود. به تیتر مثال شیرهای برقی 2/2 نشان می دهد که این شیر حیاتی 2 وضعیت و 2 پورت محل ورود و خروجی می باشد. شیرهای برقی نیمه مستقیم نیز دارای خصوصیت های شیرهای غیرمستقیم و مستقیم معرفی می شوند. عملکردهای شیر برقی می تواند به رخ نیمه مستقیم، مستقیم یا این که غیرمستقیم باشد. شیر برقی با عملکردهای مختلفی معرفی می شود. یک شیر 2/2، اهمیت دو دریچه (ورودی و خروجی) و دو شرایط می باشد. همچنین می قدرت کنترل و تنظیمات واجب را بر روی جریان ورودی اعمال کرد. در اصل به سولونوئید بوبین برقی نیز می گویند که توان جدا و وصل و یا این که کنترل جریان سیال را دارااست و هر یک از همین اعمال طبق دستوراتی دستگاه از سیستم در اختیار گرفتن اخذ می کند، انجام می شوند. در موقع فعال بودن سلونوئید همواره جریان زیاد ضعیفی از سیال از مجرا و شیر کنترلی عبور می کند . در شیرهای که از دیافراگم استفاده می شود یک فنر به جهت باز نگه داشتن دیافراگم در مواقع غیر فعال بودن شیر استعمال می شود . اگر شما هر مدل سوالی در رابطه اساسی کجا و طریق به کارگیری از شیر برقی پنوماتیک دو بوبین دارید، می توانید اهمیت ما در برگه وب تماس بگیرید.