سمعک نیوشا – موسسه دانش بنیان نیوشا

سمعک های من به چه ویژگیهای خاصی نیاز دارا‌هستند تا متناسب کلیدی سبک زندگی من باشد؟ سبک زندگی : آیا گوش دادن به برنامه های تلویزیونی مورد عشق شما برای شما اولویت بزرگی است یا ترجیح می بدهید فهم خوبتر همکاران را در حق تقدم قرار دهید؟ آیا به یک یا این که دو سمعک نیاز دارم؟ فناوری قدرتمندی که در سمعکهای ممتاز بکار به عمل رفته است، صدای گفتار را به بهترین وجه تشخیص دیتا و مکالمات را اساسی صدایی واضح و واضح، بازتولید میکند. همین دستور سبب خواهد شد که سمعک شما برای سال های سال بدون هیچ دسته نیاز به تعمیرات حتی بسیار جزئی کار کند. انتظارات واقع بینانه: اکثری از متخصصان شنوایی معتقدند که یکی از از مهمترین عوامل برد بیماران سمعک همین میباشد که فهم و شعور نمایند اگر چه سمعک های امروزی از حیث امکان های تکنولوژیکی شگفت انگیز هستند ، اما هنوز نمی توانند شنوایی طبیعی را بازتولید کنند. ✓ از به کارگیری از حلال ها، الکل یا آب بر بر روی سمعک پرهیز کنید چون می توانند به وسایل الکترونیکی داخلی سمعک آسیب برسانند. ✓ باتری و سمعک را از کودکان و حیوانات خانگی دور نگه دارید. ✓ هنگام به کارگیری از سمعک از استفاده از اسپری مو و بقیه محصولات حفظ از مو جلوگیری کنید. افرادی که زندگی فعالتری دارا‌هستند یا این که ورزش خاصی را انجام می دهند باید از سمعک هایی به کارگیری نمایند که ویژگی و لوازم جانبی خاصی دارا هستند که به ثابت نگه داشتن سمعک در هنگام ورزش یا این که بقیه فعالیتهای فیزیکی فضای گشوده کمک میکند. درک ما از اندک شنوایی ممکن است تاحدی خطا باشد. در صورتی که مجرای گوش شما خیلی ریز هست یا این که شکل مجرای گوش طوری می باشد که سمعک IIC را نمیتوان در عمق مجرا قرار داد، همین سمعک ممکن می باشد به جهت شما انتخاب مناسبی نباشد. طبیعی می باشد که حالت شنوایی هر شخصی ممکن هست در ارتفاع زمان تغییر و تحول کند. در همین در بین شما می توانید آگاه شوید که حالت شنوایی شما چه میزان باتری سمعک غرب تهران تغییر تحول یافته است. از کلیه مهمتر، بودجه مریض چه میزان است؟ ما در «طنین سمعک» پس از خرید، به شکل زمان ای سمعک شما را ملاحظه و بررسی خوا‌هیم نمود. پس از مهیا شدن قالب ثانویه، سمعک بیمار حساس برنامه های منحصر سمعک از طرز کامپیوتر متناسب اصلی نوار گوش مریض تنظیم می شود. غالبا سمعک جیبی به جهت قلیل شنوائی های ملایم تاعمیق مورد استفاده قرار می گیرد.