ساخت پروتز فک پایین با روش پرینت سهبعدی

زیر هر شرایطی به زنخدان خود فشاری وارد نکنید که ممکن است به عارضه های بسیاری سرگرم شوید. در صورتی که به هر ادله به جهت جراحی پررنگ سازی شکل مطلوب نبودید، به شما توصیه خواهد شد تا این فعالیت را انجام ندهید. علاوه بر این ممکن هست پروتز زنخدان به همراه حجیم کردن سایز لب های شخص انجام شود تا توازن کلی رخ فرد پس از معالجه بهبود ساخت پروتز فک یابد. در همین مدت می توانید از کمپرس سرد جهت کاهش تورم استفاده کنید. وی افزود: «پس از طراحی پروتز بر مبنا هندسه اندام مریض و تأیید به وسیله پزشک، پروتز ذکر شده به شیوه پرینت سهبعدی و با ترفند SLM از متاع فلز تیتانیوم ساخته شد. دو ترفند معروف برای انجام فعالیت جراحی پروتز چانه وجود داراست ک به سازه به مدل سلیقه و شرایط بیمار تعیین می شود. به طور معمول انجام پروتز چـانه به 1 ساعت زمان نیاز داراست البته این زمان اهمیت دقت به موقعیت بیمار گوناگون می باشد. آن‌گاه از جراحی، بر روی چانه حیاتی یک بانداژ فشاری بسته می‌گردد و این بانداژ دست کم به جهت یک شب (یا مدت زمان بیشتر) روی زنخدان میماند. دوره نقاهت نسبتا آسانی حیاتی کمترین زمانه از کار افتادگی وجود داراست و نتیجه ها در در میان ماندگارترین نتیجه ها در دنیای ایمپلنت در لحاظ گرفته می شود. دو طرز به جهت انجام جراحی پروتز چانه وجود داراست که عبارتند از: عمل پروتز زنخدان از داخل دهن و جراحی پروتز زنخدان دارای برش خارجی ذیل چانه. بخیههای داخل دهان پس از حدود 10 روز جذب می‌شود و بخیههای بیرون از دهان نیز تقریباً در به عبارتی مدت آبادی روز کشیده میشود. همگی از شایع ترین عوارضی می باشد که تا کنون گزارش شده می باشد اما به شکل موقت بوده و آن گاه از مدتی برطرف کردن شده است. آن‌گاه از کار جراحی پروتز چانه، ورم و کبودی شایع می باشد و به جهت برطرف کردن تا مدت 48 ساعت بایستی از کمپرس سردی به کار گیری عمل پروتز فک پایین کنید. افرادی که متقاضی چنین فعالیت های جراحی میباشند بایستی از سلامت کامل جسمی و روحی برخوردار باشند، آن‌گاه می توانند مبادرت بعه انجام چنین عمل کنند.