روشهای متنوعی برای لیفت سانترال لب بالایی وجود دارد

علاوه بر این، برای دستیابی به نتیجه ی بهتر، گهگاه وقت ها ممکن می باشد تزریق لب هم در کنار همین لیفت برای سانترال لب پزشک قبادی بیمار انجام شود. البته بهتر می باشد بدانید که در هر دو طرز زیبایی لب سانترال لب و لیفت لب اساسی نخ طریق ی کار متعدد میباشد ولی به طور معمول سرانجام ای مشابه دارد . در طریق لیفت سانترال لب حیاتی همین طریق تلاش می شود بر بر روی خط طبیعی زیر بینی تا لب برش انجام شود و کارایی می شود که پوست اضافی از آن حذف شود . در یک تعریف‌و‌تمجید جامع و کلی می بایست گفت لیفت سانترال یک گونه کار به حساب میآید که اساسی انجام آن فضای بین لب بالا و بینی کاهش پیدا میکند و به اصطلاح گفته می شود که لیفت لب انجام شده است. لیفت لب به شیوه کال – وینگ، ورمیلیوم لب که در بین لب بالا و لب ذیل قرار گرفته و رنگ آن صورتی می باشد را بهبود میبخشد. آیا سانترال لب همان لیفت لب می باشد ؟ مدت دوران جراحی سانترال لب چقدر است ؟ مدت زمان جراحی سانترال به پارامترهای متفاوتی بستگی دارد به عنوان نمونه جراحی می تواند به جهت یک یا این که دو لب باشد و یا این که جراحی از خارج انجام شود و یا باطن دهان ولی به طور متوسط همین کار در میان نیم تا یک ساعت انجام می شود. غالبا در 24 ساعت اولیه که به جهت کاهش تورم و کبودی روی لب و بخیه ها کمپرس سرد نهاده شود . شما روشهای مختلفی را پیش رو دارید که از آن نحوه می توانید لب ها را برجسته و یا این که تبارک نمایید که این شیوه ها شامل : پروتز لب ، تزریق ژل یا فیلر ، تزریق چربی ، پررنگ نمودن لبها با جراحی است . در اکثری از اشخاص دیگر نیازی به تزریق ژل لب نخواهند داشت. برجسته نمودن لبها کلیدی جراحی ماندگاری همیشگی دارااست و به جهت افرادی که لبهای نخ نما دارا‌هستند بهترین نحوه محسوب می شود همین در حالی است که روش های پروتز و تزریق چربی هم مستمر محسوب نمی شود و در تزریق چربی باید در فواصل هنگامی منظم تزریق تکرار شود . هر فردی می تواند این طرز را انجام دهد حتی اشخاصی که در لب های خویش ژل و یا چربی تزریق کرده اند اما باید بدانید که ممکن هست در افرادی که تزریق اساسی دلایل بوده ممکن می باشد کار سانترال هم این عوارض را تشدید نماید . همچنین در کسانی که تزریق لب ناموفق داشته و از نتایج تزریق راضی بودن نداشته اند کاربرد دارد. شخص روز بعد از آن از جراحی میتواند استحمام کند .اکثر پزشکان پیشنهاد می نمایند که در هر روز سه یا این که چهار بار محل جراحی حیاتی آب و صابون به مهربانی شسته شود . در اینجا بخش اعظم به باز‌نگری وب وب سایت بهترین پزشک سانترال لب نی نی سایت.