روانپزشک در زمینه پرورش نشاط روزانه

سامانتا بوردمن یک مربی بالینی در روانپزشکی و یک دستیار روانپزشک در کالج پزشکی ویل کرنل است. او مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه هاروارد ، دکترای خود را از کالج پزشکی دانشگاه کرنل و کارشناسی ارشد روانشناسی مثبت کاربردی را از دانشگاه پنسیلوانیا دریافت کرده است. او بنیانگذار PositivePrescription.com است ، یک وب سایت اختصاص داده شده به ایجاد تغییرات و تغییراتی که با ترکیب طب سنتی با روان شناسی مثبت ، باعث افزایش زندگی و ایجاد تاب آوری می شود.