راهنمای خرید و دانستنی های کولر گازی – مجله آسان طب

طبق تجربه و تخصص کارشناسان گروه ترموتجهیز درمورد محاسبه تقریبی گنجایش اسپلیت مورد نیاز در طبقات وسط ساختمان بهازای هر متر مربع حدود 400 تا 600 (BTU) و در طبقاتی که بالای آن ها پشتبام است به برهان تابش مستقیم نور خورشید بر سقف، بهازای هر مترمربع زیربنا در بین 600 تا 800 (BTU) در حیث گرفته میشود. این قابلیت وجود داراست که تا 15 متر دربین بخش داخلی و خارجی اسپلیت لولهکشی انجام بشود. قابلیت و امکان تأمین قطعات اضطراری آن ها وجود ندارد و بهسرعت دچار مشکلات پهناور میشوند. همین مدل کولرهای گازی مصرف برق دوچندان بالایی را دارا هستند و دلیل آن هم به کارگیری از کمپرسورهای تقلبی و چینی بر روی آن ها است. آن هنگام است که 99 درصد ما ایرانی ها می گوییم: واقعاً پروردگار پدر کسی که کولر گازی و اسپلیت رو اختراع کرد بیامرزد و روحش شاد! در صورتی که جریان هوا درون در کندانسور کولر گازی کمتر پیدا کند، توان انتقال گرما به خارج از محیط کاهش می یابد و توشه دیگر ظرفیت کولر گازی ممکن است کاهش یابد. هیچ چیزی بیعیب وجود ندارد و کولرهای گازی در کنار مزایای یگانه خود معایبی را نیز دارا هستند که با کارشناسی درست و مشاوره صحیح میتوانید دست به خرید اسپلیت بزنید. مطلقا وبسایت قانونی و یا جنرال کاتالوگ مهم دستگاه را به توجه مطالعه کنید ، چون داده ها واقعی کولر گازی را به شما ارائه می نماید . کارشناسان این شرکت ها شما را هدایت می کولر گازی بلو استار کنند. تفاوت دارای کولر گازی و آبی علاوه بر ساختار و گونه تولید و روش کار انها، ترموستات در سیستم کنترلی کولر آبی است که بتواند زمانه واضح بودن کولر را با دقت به دمای محفظه مدیر نماید که همین خویش نقض بزرگی به حساب می اید. آلودگی محفظه زیست و آسیب به درختان حیاتی نصب این کولرهای گازی کمتر میشود. با فیلتراسیون قادر محیط عاری از هرگونه باکتری میشود. بهطورکلی اسپلیت ها اصلی کارایی خویش میتوانند هوای خنک و مطبوعی را که موردنیاز ساکنین است، در کمترین روزگار واجب تأمین نمایند و این فرمان سبب ساز محبوبیت همین کولرهای گازی در دربین مصرفکنندگان شده است. اکثری دارای همین پرسش روبرو هستند که کولر گازی جنرال مکس ایجاد کجاست؟ در اینجا بیشتر به بررسی وب تارنما کولر گازی طرح لبخند ۲۴۰۰۰.