دریچه کولر آبی دیواری و سقفی در ساختمان؛ دریچه کولر آهنی

دریچه تهیه و تنظیم هوا از گونه های مختلف آلومینیمی، آهنی و MDf ساخته می شود، روزنه تهیه و تنظیم هوا از پره های متعدد به جهت انتخاب مسیر هوا و قاب اهمیت تشکیل می شود، که دسته خروج هوای روزنه را به انواع یک طرفه، دوطرفه، سه طرفه و چهار طرفه تقسیم می کند. جانماییِ روزنه گردِ جت نازل در بدنه روزنه سقفی تایلی ،باعثِ پرتاب مستقیمِ جریانِ هوای کانالِ اهمیت به گوشه و کنار می گردد، چرا که تیغه های مستقیمِ دریچه جت نازل هیچ اصطکاکی در مسیر خروج جریانِ هوا ایجاد نکرده و مستقیم ترین حالتِ خروجِ جریان هوا را از روزنه بعهده دارد. این روزنه ها جریان هوا را از خط مش سقف مبادله می نمایند و به محیط هوا رسانی می کنند. در پشتِ روزنه سقفی تایلی کاغذ ایِ گِرد ، درصورتیکه در قطرِ روزنه گرد حیاتی ابعادِ انشعابِ لاینِ کانالِ دارای ،همخوانی نداشته باشیم، بدون چاره به به کار گیری از تبدیل در پشتِ روزنه سقفی تایلی صفحه ایِ گِرد خواهیم شد. جهت تهیه هوای ورودی از نتورک هوا از دریچه تنظیم هوا استعمال می شود. تیم اولیه دریچه های انتقال تهویه مطبوع به محفظه می باشند. بستگی دارد. ما در این مقاله درباره ی دریچه کولر آهنی مارک البرز کلام کردیم. در رخ وجود مانع در جلوی دریچه تنظیم هوای رفت خوبتر میباشد روزنه تهیه هوا آنقدر از سقف مسافت داشته باشد تا اثر مانع به دست کم برسد. پره های دمپر بصورت افقی در پشت دریچه، و پره های عمودی بر روی کادر کلیدی دریچه باعث می شود که هوای باطن کانال به هر طرف که نیاز باشد سوق دهی شود. هوایی که از مسیر شبکه به اتاق می رسد در محل دهانه انشعاب کانال توسط دریچه در اتاق پخش میگردد. روزنه خطی از آن مدل از دریچه هایی ست که هوای خروجی از انشعاب کانال هوا را بصورت موازی از باطن شبکه هوا به محفظه تزریق می کند. بعد ها آن به نوع ای است که ۱ سانتیمتر از هر دریچه کولر ابی سقفی طرف بادخور دارد. اساسی استفاده از انواع متعدد روزنه در این تایل ها می قدرت الگو های جریان مورد نیاز را جهت تهویه هر چه بهتر فضا به وجود آورد.در اکثر زمان ها موارد روزنه های مخصوص تایل آرمسترانگ دارای تبدیل پشت روزنه ای اهمیت قطر های مختلف توصیه گذاری می شود و قابلیت کارگزاشتن گونه های دمپرهای پشت دریچه ای موازی و متقابل در پشت روزنه وجود دارد. درصورتیکه شما این نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در آیتم دریچه سقفی رحمتی لطفا از سایت ما دیدن کنید.