دریافت رایگان برنامه ماه اول بدنسازی

وقتیکه این فیبرها نیز خسته شدند، اونوقت فیبرهای دسته ۲ ب بکار میآیند که گشوده نیز استقامت کمتری دارا‌هستند و نهایتان هنگامی این فیبرها نیز خسته شدند دیگر حرکت متوقف میشود. باز هم برمی گردیم به انجام تمرینات هوازی. رژیم غذایی اهمیت اخذ کالری محدود(۸۰% از رژیم غذایی رعایت شود)، تمرینات دارای وزنه و هوازی بصورت روتین به کمتر جمع چربی منجر میشود. به صلاح وجود ندارد در برنامه جدید تمرینات حساس شدت بالا را به یکباره انجام دهید. اما همین ناتوانی می تواند در بخش مثبت حرکت یعنی ناتوانی در بالا بردن وزنه یا در بخش منفی حرکت (در وضعیت پیشرفته) به این معنی که ناتوانی در ذیل آوردن وزنه ذیل در اختیار گرفتن باشد. زمانی شما به نتونی رسیدید به این معنی که کل فیبرها را بکار گرفتید اما نتونستید وزنه را جا به جا کنید سیستم عصبی سیگنال دریافت میکنه که عضله را متوقف کنه این سیگنال یعنی سیگنال رشدی یعنی نیروی اضطراری برای انجام عمل وجود نداره. در صورتی که این بدنساز یک اخوی دوقلو دقیقا حساس به عبارتی مشخصات ژینتیکی داشته باشد که هیچ گاه بالای 80 کیلو وزن نداشته، و هر دو اساسی نیز آغاز به تمرین کنند، آن برادری که تا قبل از این 120 کیلو عضله داشته می باشد فراوان پر سرعت خیس حجم خواهد گرفت و عضلاتش در داخل جداره فیبری ای که قبلا کش آمده است سریعتر لبریز برنامه بدنسازی کاهش وزن می شود. همانطوری که میدانید، هر تیم عضلانی متشکل از هزاران فیبر عضلانی میباشد که اهمیت نیز فعالیت می نمایند تا نیروی واجب را ساخت کنند. در هر رخ زمانی آغاز به اجرای حرکات کردید درصورتیکه مربی باشگاه حضور داشت برای هر حرکت جدید سراغ او بروید و از مربی خویش بخواهید روش درست اجرای حرکت را به شما بیاموزد، اگر مربی در باشگاه حضور نداشت سراغ اشخاص مهم تجربه که از اندامشان مشخص و معلوم هست بروید و از آن ها خواهش نمایید حرکات را به شما تدریس دهند. حالا اگر شما به همین حد رسیدید و دوباره بعد از آن از چندین دقیقه استراحت همین حرکت و ست را از جدید آغاز کنید آیا فیبرهای جدیدی بکار خواهید گرفت؟ به همین مورد قضیه توجه نمایید که تمرین ۳ روز در هفته برای افرادی که در بدنسازی تازهکار هستند، بهترین تعیین است. به جرات می توان گفت هدف یا انگیزه بیشتر آقایان از تمرین بدنسازی رویش یک هیکل ورزیده و عضلانی است. هدف از شدت در اینجا یعنی بر درد عضلانی غلبه امده و آخرین تکرار ممکن را اجرا کنیم بطوریکه دیگر کار کشته به حتا تکان دادن وزنه نباشیم. البته ماهیچه‌ها تن در رابطه اساسی سیستم عصبی موجود دربدن طوری طراحی شده که به شکل مفید و کارا کار کنند، به این معنی که در انجام یک حرکت دارای سرعتهای متمایز به خستگی میرسند.