داکت اسپلیت چیست و چه کاربردی دارد؟

بطور کلی، پیشنهاد می گردد از یک کارشناس به جهت کارگزاشتن داکت اسپلیت استعمال شود. در شکل سوختن موتور داکت اسپلیت، باید آن را تعویض کنید البته نیم سوز شدن آن دارای تعمیر برطرف میشود. سوختن موتور داکت اسپلیت: یکی از از مهمترین قطعات داکت اسپلیت موتور آن است، که در شکل سوختن و یا این که نیم سوز شدن آن، داکت اسپلیت به طور تام از عمل میافتد و پر‌نور نمیشود. تامین آبگرم کویل بوسیله موتورخانه : آب گرم گزینه نیاز جهت کارایی گرمایشی یونیت داخلی کویل داکت اسپلیت از موتور خانه آماده میگردد و توسط پمپ به کویلها انتقال مییابد. کویل آب گرم: در ساختمان هایی که از داکت اسپلیت یا اسپلیت کانالی به کارگیری می نمایند ، رایج ترین شیوه تامین گرمایش که در 90 بهینه سازی سایت برای google موارد، گزینه به کار گیری قرار می گیرد، به کار گیری از کویل آب گرم متناسب دارای بعد ها دهانه خروجی هر داکت اسپلیت می باشد. منابع تامین کننده انرژی در شرایط سرمایشی الکتریسیته و در حالت هزینه الکتریسیته داکت اسپلیت نی نی سایت گرمایشی گاز میباشد. سروصدای زیاد: ایراد دیگر داکت اسپلیت سروصدای آن است که معمولا ناشی از فن بزرگ به جهت انتقال هوا به کانال ها میباشد. اتفاق میافتد که داکت اسپلیت روشن میباشد ولی فضای خانه، خنک نمیشود، در چنین شرابطی خلل می تواند مربوط به یکی از از موارد ذیل باشد، که نیاز به تحلیل و عیب یابی داکت اسپلیت می باشد و در نهایت داکت اسپلیت کامفورت تعمیر آن میباشد. شناخت علامت ها خرابی داکت اسپیلت و عیب یابی این وسیله در تعمیرات پر سرعت و به موقع داکت اسپیلت تاثیر بسزایی دارد. قطعی سیم داکت اسپیلت: اتصالات بین سوییچ فن، موتور، ترموستات و همینطور سیم های رابط را نظارت کنید، در رخ خرابی و فرسودگی هر کدام اقدام به تعویض آنها به جهت رفع علت پر‌نور نشدن داکت اسپلیت کنید. نمیتوان گفت که کدام یک بهترین هست زیرا رقابت سختی فی مابین آنهاست و هر کمپانی به دنبال نوآوریهای جدیدتر در محصولات خود هستند. انقطاع برق: قبل از هرچیز، اهمیت یک فازمتر از وصل بودن الکتریسیته داکت اسپلیت مطمئن شوید.در صورت سالم بودن برق، به باز‌نگری موردها بعدی جهت تعمیر داکت اسپلیت بپردازید. سوختن کمپرسور داکت اسپلیت: از دیگر مواردی که علت روشن نشدن داکت اسپلیت میباشد، سوختن کمپرسور آن می باشد که بده بستان آن نیاز به امداد گرفتن از یک شخص کارشناس در دستور تعمیر داکت اسپلیت است. در شرایط گرمایشی داکت اسپیلت به یاری کویل تعبیه شده و جریان آب گرم عبوری از داخل کویل، هوای عبوری از بر روی همین قطعه را گرم کرده و آن را به فضای تهویه شونده تحویل می دهد.