تعمیر برج خنک کننده |تعمیرات برج خنک کن چیلر|تهویه گستر راگا

مزایای زیاد زیاد برج خنک کننده فایبرگلاس از پاراگراف عدم پوسیدگی و زنگ زدگی بدلیل تماس مداوم مهم آب ، شکل پذیری خوب و انطباق دارای فضای محل کارگزاشتن ، رنگ پذیری و یاری به معماری نمای مجتمع ها ، عایق حرارتی صد در صد بودن و یاری به خنک کاری کلیدی راندمان بیشتر دستگاه سبب گردیده است روز به روز به تقاضای خرید همین جور از برجهای خنک کن افزوده شود. 2. ارزش نخستین بالاتر نسبت به انواع برجهای مدار باز. هزینه و ارزش تعمیر برج خنک کننده چطور ارزیابی می شود؟ حوضچه آب سرد: فرآورده حوضچههای برج خنک کننده اکثر اوقات از بتن یا سیمان تقویت شده است. لجنها و گل موجود در حوضچه پاکسازی میشود. یک کویل به کویل حوزه‌ خشک مشهور میباشد که آب گرم آن گاه از ورود به آن دمای خود تا دمای خشک کویل خشک از دست می دهد و آنگاه همین آب وارد کویل تر منطقه خیس می گردد و بعد از این که آب بوسیله نازلها بر تراز همین کویل ها پاشیده شد و دمای آب تا حد محسوس کمتر یافت وارد تشتک یا این که حوضچه آب می گردد و از آنجا بوسیله پمپ به چرخه روند صنایع بر می گردد. در دسته دوم از برج خنک کننده هیبریدی در واقعیت ما اهمیت دو گونه کویل روبرو هستیم . همین قطعه در سیستم سرمایشی از هدر رفتن مقدار قطرات آب از برج خنک کن دوری می برج خنک کننده در پتروشیمی کند. نمونهای از همین فعالیتها که سبب ساز ارتقاء تندرست برج خنک کن شما می شود عبارتند از: بازسازی، توسعه و گسترش عملکرد (بروزرسانی سیستم دستگاه)، بازرسی دورهای و مواردی از همین قبیل است که قدمت دستگاه شما را ارتقاء می دهد. سیستم لوله کشی همین برجها فراوان دقیق اجرا می برج خنک کننده فایبرگلاس چیست گردد. در همین دسته از برج خنک کننده هوا همزمان از ذیل برج وارد شده و آن گاه از عکس العمل اساسی سطح دو کویل از بالا خراج می گردد. کارایی همین برج بدین دسته هست که آب گرم آن گاه از ورود به داخل کویل های مسی اصلی هوای محل ورود که توسط رشته و از روزنه ورود هوا به باطن برج خنک کننده نفوذ کرده است تماس یافته و گرمای آب درون کویل تا دمای خشک کویل کمتر پیدا نموده می باشد و سپس همین آب وارد برج خنک کننده مدار گشوده در پایین شده و به وسیله نازلها بر سطح پکینگ ها پاشش می شود و گرمای خویش را تا یک سری سکو بیش از دمای اشباع از دست داده و وارد تشت آب شده و از آنجا وارد لولههای خروجی می گردد.