بررسی راهکارهای توسعهی گردشگری در استان آذربایجان غربی

ب ـ سازمان: سازمان میراث فرهنگی، صنعت های دستی و گردشگری ماده۲ـ راهنمایان گردشگری جهت اخذ مجوز کار باید حساس وضعیت تحت باشند: الف ـ ملیت جمهوری اسلامی کشور‌ایران ب ـ متدین به آئین اسلام یا اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اهمیت جمهوری اسلامی کشور‌ایران پ ـ داشتن حداقل ۲۲ سال سن ت ـ ارایه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری مفید از مراجع ذی صلاح ث ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر بنا به تأیید مراجع ذی صلاح ج ـ داشتن دستکم گواهی تحصیلی کارشناسی چ ـ پیروزی در مصاحبه عمومی و منحصر به فرد ح ـ گذ ر اندن زمان تخصصی راهنمایان گردشگری و پیروزی در امتحان و دریافت سند نقطه نهایی زمان از مراجع ذی صلاح خ ـ داشتن کارت پایان سرویس نظام وظیفه یا معافیت برای متقاضیان مرد د ـ دارا بودن تندرست جسمانی متناسب مهم مورد قضیه عمل و سالم خل وچل به تأیید پزشک معتمد سازمان ذ ـ اشراف به یکی از از زبان های خارجی (برای راهنمایان گردشگری میان المللی) تبصره۱ـ دارندگان سند تحصیلی دانشگاهی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مرتبط کلیدی گردشگری به تشخیص سازمان از داشتن شرط مسئله بند (ح) ماده (۲) این آئین طومار معاف می باشند البته قبولی در آزمون و اخذ مدرک پایان دوره از مراجع ذی صلاح الزامی است. تبصره ـ راهنمایان گردشگری حساس مجوز دارای از پرداخت ورودیه به اماکن تاریخی، فرهنگی، باستانی، طبیعی و موزه ها معاف می باشند. اینها شامل صنایعی می شود كه در واقع مشتری ها را اساسی خدمات مسافرتی متصل می كنند ، و همچنین صنایعی كه مبتنی بر ارائه اطلاعات مهمی به مشتریان میباشد كه می تواند به آن‌ها در مسافرت خویش كمك كند. آن‌ها طبق معمول کمیسیونی را از تامین کنندگان اخذ می کنند و همینطور سفارش هایی را در آیتم بهترین محصولات مسافرتی مهم اعتنا به نیازهای یگانه یا ترجیحات خود ارائه می دهند. این همینطور می تواند شامل تجربیات تعطیلات یا برنامه مسافرت معلوم باشد. به عنوان مثال ، بسته تعطیلات ممکن میباشد شامل هزینه های مسافرتی به جهت پرواز ، نقل و انتقالات فرودگاهی ، اقامت در هتل و خدمات از نمایندگان محلی باشد. سرانجام ، تعدادی از صنعت های هم وجود دارا‌هستند که بطور مستقیم یا غیرمستقیم حساس صنعت گردشگری در رابطه هستند. سفرها، عصر ها و برنامه های کانون گردشگری دانشکده تهران تنوع متعددی دارند و مخاطبان آن‌ها گردشگری اهمیت چه اهدافی رخ می گیرد گاما نیز متفاوت هستند. صنعت خرده فروشی و صنعت مسافرتی از نزدیک رابطه دارند و بیشتر ترین مقصد گردشگری نیز قابلیت خرید را در اختیار شما گردشگری ا قرار می دهد. نمایندگی های مسافرتی محصولات نمایندگی و مسافرتی یا این که گردشگری را به نمایندگی از تامین کنندگان به مشتریان می فروشند. بخش اعظم این کار ها بازی های شانسی میباشند ، اگر چه کازینوها بازی هایی را هم ارائه می دهند که عنصر مهارت در آن دخیل باشد.