ایکس بادی چیست – شیراز بین

زمانی که تمرینات سنتی را انجام میدهید، مغر پالس هایی را به سمت عضله ها شما فرستاده و سبب ساز تحریک عضلات شما میشود. تمرینات ایکس بادی معمولا در جلسات ۲۰ دقیقهای انجام میشود. غالبا عدم رشد ماهیچه ها به دلیل فقدان ارتباط عالی حساس مغز بوده که قدرتمند نیستند آن ها را فعال نمایند. در جهان سوم نه صرفا به سمت تکنولوژی های طفل خیز بر می دارید بلکه توده ای نیز این تکنولوژی ها را به دید فرصت نگریسته و سوار بر معمولی لوحی و ولع مردم به جهت خزیدن در تورهایی که به هر عنوان برایشان پهن می شود با همین تکنولوژی های فروشگاه گشوده کرده و در آتش ولع مردم برای استقبال از همین تکنولوژی هایی که تبعات استعمال های طولانی مدت آنها هنوز به صحت در بوته ی آزمایش، قرار دیتا نشده میباشد می دمند! در همین نحوه عضله‌ها می توانند مهم شدت بیشتر و در تمام مدت جلسه تمرینی بکار گرفته شوند، در عاقبت تمرین کل گروه های عضلانی اساسی بطور به طور همزمان منجر می شود از فشار بیش از میزان بر روی یک سمت تن و یا این که از عدم تعادل عضلانی دوری گردد. دارای همین وجود، تمام ماهیچه ها رابطه لطف با مغز ندارند و همین عضلات به راحتی فعال نمی شوند و بنابراین آنان رشد نمی کنند.تمرین به وسیله EMS و دستگاه SBODY سبب تقویت کل گروه های عضلانی شده و همچنین به تقویت اتصالات عصبی محرک مربوط به حرکت عضلانی یاری می کند. همین ضربه ها منجر می شود که ماهیچه‌ها تحریک شوند، بنابراین سرانجام شبیه حرکت واقعی و انقباض منظم ماهیچه ها است.دستگاه Sbody ، تمرین تمام به جهت تن با EMS را آماده می کند، در عین اکنون حساس تحریک تیم های بزرگ عضلانی، به شما امداد می نماید تا به ظواهر مطلوب و ظریف دسترسی پیدا کنید. در تراز دوم، رسوبات چربی آیتم حمله قرار ایکس بادی شعبه پاسداران می گیرند. تن در میان ۲ تا ۳ روز در همین شرایط قرار داشته و انرژی مضاعف بالایی را در جهت تقویت و آمادگی ماهیچه ها صرف کند بطوریکه پس از تعدادی هفته تمرین منسجم و منظم با ارتقاء مرحله آمادگی درعضلات فرایند متابولیسم (سوخت و ساز) تن به طور چشمگیری ارتقا یاقته و سبب ساز کمتر وزن و از میان رفتن چربی های متراکم شده در قسمت های متعدد تن همچون ران ها، شکم و پهلوها شود و پیامد از فی مابین رفتن این چربی ها کمتر وزن و سایز، شکل گیری عضلات و اصلاح و بهبود فرم و استایل بدنی خواهد بود.