اهمیت و نقش تربیتی کودکان و برخی راهکارهای عملی

ممکن است جانسوزترین ساعت حادثه عاشورا، لحظه ای میباشد که امام حسین علیه السلام فرمود: طفل شیرخوار من را بیاورید. همهی انسانها کلیدی هر فرهنگ، و زمینهی اقتصادی یا اجتماعی، از همان سال های ابتدا کودکی، بازی میکنند؛ البته تعریف بازی ممکن است سخت باشد. کلیدی آنکه میل به بازی در سنین بالا کمکم کاهش پیدا می کند و کارهای مهمی جای آن را میگیرد ولی به باور روانشناسان تا سال های پایانی عمر هم تمایل به بازی در انسان وجود دارااست هر یک سری رخ و ظاهر و هدف بازی عوض شده باشد. نمونه دیگری از همین نقش پذیری، خاله بازی یا این که مامان بازی می باشد که به اعتقاد و باور اکثری از روانشناسان نیکی صرفا نگران کننده نمی باشد بلکه کودکان را برای پذیرفتن نقش ها در زندگی آینده شان آماده می کند. دختر خورشید کربلا، حضرت رقیه علیهاالسلام، بهانه ای به دست داد تا به دیگر کودکان سربلند عاشورا نیز اشاره ای بکنیم و نقش بعضا از آنها را در قالب نمادی از آموزه های بزرگ تربیتی که در دامان اهل بیت علیهم السلام فرا آموخته بودند، گزینه تحلیل قرار می دهیم. کودکانی که در خون طپیدن پدران و برداران خود را پیش روی خویش دیدند، پیکار حیاتی ستم را آموختند و به پدران و برادران خود اقتدا نمودند. اما آن کودک شجاع برای دفاع از جان عمو، به طرف میدان نبرد دوید و خود را به امام رساند و گفت: به آفریدگار قسم، هرگز از عمویم جدا نمی شوم. ولی بی تردید والدین برای ایمنی کودک بایستی محاسبه داشته باشند. البته فرزندانشان احتمالا یار اهمیت آنچه که به جهت پیروزی نیاز دارند، متولد می شوند. به نوباوه ها بگویید در حالی که در حالا منش رفتن بر بر روی یک خط صاف میباشند تعادل خویش را مراقبت کنند و به طور همزمان می توانند لی لی نمایند و یا این که مسیر را عقب عقب و برعکس طی کنند. از بازی هایی که می توانید در خانه یار اساسی فرزندان خود انجام دهید بازی تعادل اطفال خیابانی است. والدین می توانند برای ارتقاء دور اندیشی های خویش در راستا طریق صحیح بازی کردن اهمیت کودکان و طریق های صحیح تربیتی از مشاوره بچه بهره مند شوند. بهتر است خنجری به من و خنجری نیز به او بدهی تا باهم بجنگیم.» یزید از همین پاسخ یکّه خورد و تحت لب غرّید: «هَل تَلِدُ الحَیَّهَ اِلاّ الحَیَّهَ؟ این فعالیت به طفل اطمینان میبخشد که او باید احساس امنیت خویش را تقویت کند و همین احساس امنیت میتواند مبنای آموزشها و کشفیات عمده او باشد و بعد از آن زیربنای اعتماد به نفس او خواهد شد. به جهت افرادی که هر دسته نگرانی در گزینه دقیقا چه جایی و همچنین راهنمایی در گزینه چگونگی به کار گیری از بازیگر نقش کودکی فریده در چکاوک ، شما ممکن است می توانید اهمیت ما در ورقه وب تماس بگیرید.