آنتی اسکالانت چیست؟

رسوب مواد معدنی، اکسید و هیدروکسید فلزات، مواد بیولوژیک و میکروارگانیسم ها از مهمترین عامل ها گرفتگی ممبران یا به اصطلاح فولینگ هستند. شدت انجام همین واکنش ضعیف است و در آب هایی که جلبک وجود دارد، جلبک ها از کربن بی کربنات به عنوان منبع انرژی به کار گیری کرده و تعادل را به سمت راست و در جهت تولید هیدروکسید پیش می مارک و بدین ترتیب در آب های حاوی جلبک pH بین 9 تا 11 است. ریشه همگی کارداران قلیائیت در آب دی اکسید کربن (CO2) می باشد، همین گاز 0.03 تا 0.04 درصد حجم هوا را اشغال می کند. واجب به ذکر است که هرگاه کربنات را به تنهایی داشته باشیم، در نمودار قلیائیت دو نقطه اکی والان کلیدی حجم های معادل خواهیم داشت. فسفوناتها، بر شالوده پیوندC-P استوار جور بند شده، غلبه بر جاذبه هیدرولیز زنجیره O-P، که نمونه ای از فسفوناتها نظیر SHMP است. 8.3 و خنثی نمودن آن برای وصال به pH کمتر از 8.3 را قلیائیت بی آلایش یا فنل فتالئین می گویند. این نحوه نیاز به به کارگیری مداوم از اسید و یا آنتی اسکالانت را کمتر می کند، البته هزینه نسبتا بالایی دارد. سایر آلودگی ها از جمله سولفات باریوم و استرانسیم، فلوراید کلسیم، سیلیکات آلومینیوم و نمکهای منگنز هم شناسایی شده اند ولی نسبتا در رسوبات آب نادرند. قلیائیت دسته M: همین گونه قلیائیت نیز مهم متیل اورانژ مشخص می شود و مابین قلیائیت تمام و قلیائیت بی آلایش قرار می گیرد. وجود قلیائیت در آب هایی که به تیتر غذا در دیگ های بخار وارد می شوند، علاوه بر تولید شکنندگی دیگ های بخار و زنگ زدگی لوله های برگشت، به برهان انتقال مواد جامد از فاز مایع به فاز بخار، شرایط مساعدی برای خوردگی لوله های کندانسور مهیا می وارد کننده آنتی اسکالانت سازد. تشکیل فاز جامد به جهت تمام گونه های رسوب ها به همین شیوه است، تنها تفاوتی که وجود دارد محصولاتی اهمیت ضریب حلالیت های گوناگوناست. در اکثری از واحدهای عملیاتی در صنایع پتروشیمی، خطر تشکیل رسوب وجود دارد. در روند تصفیه آب، پدیدهای به نام فولینگ یا گرفتگی فیلتر ممبران وجود دارد. به عنوان یک ماده افزودنی در پروسه پیش تصفیه در سیستم های اسمز معکوس یا این که RO کاربرد فراوان دارد. در نبود یک روند نرم سازی عمده، تعدادی نحوه بازدارندگی تشکیل رسوب وجود داراست مانند کنترل pH(فقط برای رسوب کربنات کلسیم مطلوب است)، آنتی اسکالانت هایی نظیر سدیم هگزا متا فسفات(SHMP) و یک رنج وسیعی از محصولات اختصاصی. معمول ترین نوع ممبران های اسمز معکوس(RO) جهت کاربری در تصفیه آب، جور کامپوزیت فیلم رشته رشته الیاف توخالی و مارپیچی است. در صورتی که از تالیف این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در گزینه لیست بها آنتی اسکالانت لطفا از صفحه ما بخواهید.