آموزش شنا سوئدی – چگونه شنا رفتن یاد بگیریم؟

چطور متوجه شویم گربه ما به شنا علاقه دارد؟ در همین زمینه سفارش می نماییم که مقاله رفتارشناسی گربه را در هپی حلقه شنا بادی نوزاد پت مطالعه کنید. به جهت همین کار می توانیم از اخلاق و رفتار شناس به کار گیری کنیم تا تشخیص دهد آیا گربه عشق و علاقه به آب داراست یا از آن گریزان است. درصورتیکه به گربه از بچگی ارتباط دارای آب را تدریس بدهید احتمال دارد اگر از نژادهای آب دوست نیز نباشد گشوده نیز به شنا عشق و علاقه پیدا کند. تخته شنا مهم شناور نگه داشتن ورزشکار بر بر روی آب علاوه بر یاری به یادگیری سرعت بالا و پیشرفت آموزشی موجب ارتقاء اعتماد نفس شناگر هم خواهد شد. به جهت همین کار هنگام لگد زدن در آب، صورتش را باطن آب قرار دهید و بخواهید نفس خود را حبس کند. با اینکار پاشنههای شما در وضعیت درست قرار میگیرند و نیروی وارده بوسیله آن ها آب را کاملا به سمت عقب هل میدهد. آنگاه “پدال” هر پا را به تیتر شما را در یک دوچرخه، تنها آنها را در جهت مخالف: در حالی که یک پدال پا “جلو”، پای دیگر می بایست پدال “عقب”. مطالعات نشان دیتا که ورزش شنا، فشار موجود بر روی ستون فقرات را از میان می موفقیت و می تواند به کمتر درد در افراد دچار به دیسک کمر و دیسک گردن یاری کند. می اقتدار از قلاده های کتفی هم به جهت گربه در آب استعمال کرد و بند قلاده را در دست بگیریم تا چنانچه خطری بود، پر سرعت واکنش نشان دهیم. درصورتیکه عشق و علاقه نشان بخشید این فعالیت را تکرار می کنیم. تا حد قابلیت از آب تنی گربه در مکان های طبیعی مثل رودخانه یا این که دریاچه جلوگیری کنیم. چنانچه آکواریوم دارید، می بایست به دور از دسترس همین دسته نژاد قرار بگیرد زیرا همین گربه هیچ ترسی از آب ندارد و ماهیگیر است. درصورتیکه گربه از نژاد ماهیگیر و شناگر باشد، ساختار بدنی آن کمی مختلف تر از گربه های دیگر است. می توانید برای شناخت علاقه، از یک رفتارشناس گربه امداد بگیرید. چنانچه ممکن می باشد به جهت یاری تماس بگیرید. زیرا جثه گربه کوچک است و ممکن هست بیش از حد خسته شود. نیز چنین می توانیم گربه را به حمام ببرید و آهسته روی دست و پاهای او آب بریزید. در صورتی که شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در گزینه حلقه شنا دخترانه بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.