آغوش باز عمان برای پزشکان ایرانی

ایرانیان قدیم عمان را «مزون» مىنامیدند. البته احتمالا بعضا از قوانین و سنتهای همین مملکت نظیر بلند نخندیدن در خیابان و قوانین سختگیرانه برای تغییر شغل، مقداری زندگی در عمان را برای ایرانیان دشوار کند. بهعلاوه آبوهوای خشک همین مملکت هم ممکن است برای بعضا ایرانیان چندان جالب نباشد. صادراتش خرما، لیمو، انار و ماهى خشک است. نقش با عمان در ناحیه وحیدسلوکی کارشناس مسائل میان الملل مرکز در میان المللی مطالعات صلح IPSC – سرزمین عربی عمان در حوزه‌ استراتژیک خلیج فارس و تنگه هرمز قرار گرفته است که دارای جور خاصی در سیاست خارجی خود است. پزشک معالج رئیسی دارای تاکید بر این که در نگاه دولت عمان دقت به امنیت منطقه، عالم اسلام و مظلومین غرب آسیا وجود دارد، ابلاغ داشت: مناسبات ما اساسی عمان مناسبات مهربانی است البته در راستا مسائل اقتصادی و تجاری زمینه بسط بیشتری وجود دارااست و ظرفیتهای قابل توجه هر دو مملکت میتواند در رشد ارتباط ها اقتصادی و تجاری بکار گرفته شود. وی در نخست ضمن ابراز خرسندی از حضور در تهران گفت: مایه افتخار است که در این مسافرت طومار فرمانروا عمان را به برادرش پزشک معالج ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران منتقل می‌کنم که این پیام در ارتباط دارای روابط دوجانبه دو سرزمین است که رابطه ها خوبی است و روابط تاریخی هست که پرورش زیاد مهربانی دارد. بر کرانه دریاى پارس هیچ شهرى آبادانتر و توانگرتر از صحار نیست، در همین ولایت شهرهاى زیاد هست و گویند که اعمال آن سیصد فرسنگ باشد. همچنین جامعه مضاعف کمتری از مهاجران اروپایی و آمریکایی وجود دارد. او سمت نخست وزیری عمان را هم دارد. او مىنویسد: عمان شهرها، نخلستان ها و زراعت مضاعف دارد. مقدسى، عمان را یکى از چهار خوره (ناحیه) پهناور جزیرة العرب نام مىبرد و مىنویسد: هشتاد فرسخ در هشتاد فرسخ است. در سال هشتم هجرت، نبی صلی الله مقابل و آله عمرو بن عاص را نزد جیفر و عیاذ (دو برادر) فرزندان جلندى ازدى به عمان فرستاد تا صدقات و زکات آنجا را از توانگران گرفته و به تنگدستان دهد و از مجوس (زرتشتیان) هم جزیه (گزیت) بگیرد؛ گفته شده که همین کار در سال هفتم مهاجرت بوده است. معتضد، در میان ایشان و قومى از بنى سامة بن لوى نبرد افتاد. فاطمی امین مهم اعلام علاقمندی برای تعمیق تجارت ترجیحی دربین دو کشور، گفت: تجارت ترجیحی مطمئناً سبب ساز ارتقا مناسبات و ارتقا حجم مبادلات تجاری خواهد شد. در گزارشی که از سوی اتاق ایران منتشر شده ضرابی، هزینههای دیگری زیرا تأیید گواهی بهداشت مواد غذایی، هزینه و زمان متعددی را به فعالان اقتصادی تحمیل کرده است؛ آنچه مسلم است دولتمردان دو کشور، اتاق بازرگانی دو مرز و بوم و فعالان اقتصادی دو مرزو بوم سعی میکنند همین موانع برداشته شود. برای افرادی که هر نوع نگرانی در مورد دقیقا کجا و همینطور هدایت در آیتم چگونگی به کارگیری از هتل های لاکچری عمان ، شما ممکن است می توانید اهمیت ما در برگه وب تماس بگیرید.