این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


دکتر متین خبره
دانشگاه چالمرز سوئد
دبیر علمی کنفرانس: رئیس کمیته داوران:

دکتر علی منصور خاکی
(هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت)

دکتر ابراهیم مختاری
معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر
رئیس شورای سیاستگذاری: دبیر کمیته داوران:

دکتر الهام ایزدی نیا
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

دکتر محمدعلی رهگذر
دانشگاه اصفهان
  


 
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

لیست سخنرانان روز کنفرانس اعلام شد
به اطلاع کلیه شرکت کنندگان گرامی می رساند لیست سخنرانان روز کنفرانس به شرح زیر می باشد لذا درخواست می گردد افراد حاضر در لیست نسبت به تهیه پاور پوینت اقدام و در روز کنفرانس همراه داشته باشند.لازم به توضیح است سایر افراد که به صورت حضوری ثبت نام نموده اند می توانند در صورت حضور نسبت به تهیه و چاپ پوستر اقدام نمایند تا در بخش داوری و انتخاب مقالات برتر قرار گیرند، همچنین سایر نویسندگانی که تمایل به سخنرانی دارند و نامشان در لیست نیست نیز می توانند کد مقاله خود را به طور کامل به آدرس ایمیل زیر conf95@yahoo.com با عنوان درخواست سخنرانی ارسال نمایند تا در لیست سخنرانان کنفرانس قرار گیرد.لازم به ذگر است گواهی های صادر شده برای سخنرانی و پوستر دارای ارزش یکسانی است.

 به اطلاع کلیه شرکت کنندگان گرامی می رساند لیست سخنرانان روز کنفرانس به شرح زیر می باشد لذا درخواست می گردد افراد حاضر در لیست نسبت به تهیه پاور پوینت اقدام و در روز کنفرانس همراه داشته باشند.لازم به توضیح است سایر افراد که به صورت حضوری ثبت نام نموده اند می توانند در صورت حضور نسبت به تهیه و چاپ پوستر اقدام نمایند تا در بخش داوری و انتخاب مقالات برتر قرار گیرند، همچنین سایر نویسندگانی که تمایل به سخنرانی دارند و نامشان در لیست نیست نیز می توانند کد مقاله خود را به طور کامل به آدرس ایمیل زیر conf95@yahoo.com با عنوان درخواست سخنرانی ارسال نمایند تا در لیست سخنرانان کنفرانس قرار گیرد.لازم به ذگر است گواهی های صادر شده برای سخنرانی و پوستر دارای ارزش یکسانی است.


محمد تقی خسروی c-civil16-20140821
احسان نیک صفت c-civil16-12530165
سارا خدایی c-civil16-13030204
محمد مهدی شمس c-civil16-15690511
حسین سوداگر c-civil16-16140455
محمد علی ارجمند c-civil16-16390461
المیرا صعوه c-civil16-18530676
سعید هاشمی کیا c-civil16-10300069
مجید زعیمی c-civil16-10880053
محمد ابراهیم کمکی c-civil16-12220215
محمد عزیزی c-civil16-17520615  
حسسن علی تواضع c-civil16-18960712
فروغ خزاعی نژاد c-civil16-13000198
محمد اسکندری c-civil16-13810300  
محمد اسکندری C_Civil16_13810300
سیدرضا شفیعی اسکوئی c-civil16-17770771
محمدرضا حسنی c-civil16-19030850
محبوبه شمسا c-civil16-15520420
مینا نصرملک C-civil16- 10190027
امیر ابراهیم آبادی C-civil16-21050921
حسین صدر ناصری  C-civil16-19310749
ابوالفضل فرقداني c-civil16-09830079
مصطفی جوادی C_CIVIL16_21210955
نويد رهگذر c-civil16-15550422
 اسماعيل عابدين نژاد  civil16-19950991 
 


back2017-07-01Voting is67 time