ابزار مورد نیاز تعمیرات ایسیو (ECU)- اخبار بازار تسنیم

جرقه نزدن پیشرانه اتومبیل یک عدد از نشانههای خراب شدن ایسیو ماشین میباشد. گهگاه کمتر یافتن بضاعت پیشرانه نشان از خراب شدن ایسیو خودرو ایسیو ezu میدهد. ایسیو در ساختار اتومبیل همچون یک مغز هوشمند کار میکند. در تعمیرگاه الکتریسیته ماشین کاراک ، دارای استفاده از دستگاه دیاگ و باز‌نگری اطلاعات دریافتی از ایسیو ماشین …

ادامه مطلب