همه چیز در باره پیستون خودرو

فلز اینوار نوعی آلیاژ فولاد نیکل دار می باشد که می تواند از انبساط پیستون های آلومینیومی جلوگیری کند. این قطعات موتوری به جهت اشکال ماشین های سایپا و جمهوری اسلامی ایران اتومبیل اصلی بهترین کیفیت به شکل اکثر به فروش می رسد. مناسب و سبک بودن همین سیستم و قابلیت به کار گیری آن در محورهای جلو و عقب اتومبیل از مزایای آن است. استعمال از چدن مزایای فراوانی دارد که به جهت مثال می توان به مقاومت بالا در برابر حرارت، بها تحت و انبساط اندک آن اشاره نمود و معایب آنهم مواردی زیرا وزن فراوان و انتقال حرارت اندک است.پیستونها بر مبنا جور موتور به دودستهی دو زمان و چهارزمانه تقسیم میشوند. پیستون ریختگی متخلخل می باشد و برای بازه زمانی بیش از 5000 بدور بر دقیقه (PRM) مقاوم نیست. حلقه ها، رینگ هایی هستند که در شیارهای مشخصی به دور همین قطعه قرار می گیرند. برای هر پیستون از هر دو نوع حلقه به کارگیری میشود، البته تعداد آن ها کلیدی اعتنا به جور موتور و موقعیت آن تغییر و تحول میکند. تعداد این رینگها اکثر وقت ها 3 تا 5 میباشد و گهگاه اوقات حتی به 7 عدد نیز میرسد. بخش خارجی اجزای سیستم تعلیق خودرو لاستیکهای خودرو است. در سیستم تعلیق مستقل، چرخهای اتومبیل به یک محور متصل شدهاند و کلیدی حرکت هر کدام دیگری هم حرکت میکند. در همین سیستم میله موجگیر و آغاز وجود داراست ولی مطابق وجود ندارد. میزان مرغوب بودن لاستیک خودرو سبب میگردد که میزان چسبندگی و تماس سطح آن کلیدی زمین عمده شود و سیستم تعلیق کارایی بهتری پیستون پراید یورو ۴ داشته باشد. به این عامل قابلیت چپ نمودن خودرو در پیچ کم میشود. البته این گونه نیز این روزها خیلی اندک در خودروها استفاده میشود. در جور دو شاخه ساده، چرخها بهصورت عمودی حرکت میکند و در هنگام حرکت در پیچها زاویه ندارد. در دسته دو شاخه خمشونده، چرخها نیز حرکت عمودی داراست و نیز بهصورت ۹۰ رتبه حرکت میکند. این مورد قضیه باعث می گردد که در اختیار گرفتن اتومبیل های دارای این سیستمها در جادههای پرپیچ مشقت بار باشد؛ به این عامل این سیستم دیگر کاربردی ندارد. همین سیستم عمده در اتومبیلهای اسپرت و ماشینهای مسابقهای و رالی کاربرد دارند. فنر بهکاررفته در این سیستم از نوع فنر پیچشی میباشد که بهصورت دوشاخه بی آلایش و دوشاخه خمشونده است.