اینها رزین و سخت کننده هستند

همین گروه از ترکیبات رزین در صنعت تصفیه آب کاربرد نداشته و بیشتر در صنعت ساختمان و دکوارسیون آیتم به کار گیری قرار میگیرد. صنعت هوافضا پس از جنگ جهانی دوم پرورش سریعی داشت. مهندسین و کارشناسان گروه صنعتی هفت پس از باز‌نگری شرایط محیط و بقیه فاکتورها و رعایت استانداردها در نهایت محصول آیتم حیث را طراحی و اصلی بهترین و باکیفیت ترین متریال نسبت به ایجاد آن اقدام می کنند. معمول هست که نسبت فنل به فرم آلدهید ۱ به ۸ /۰ باشد، فرآورده مذاب حاصل سرد می گردد و به تدریج شیشه ای میگردد. مرحله C : مقدار پلیمریزاسیون و نتورک ای شدن بسیار زیاد است. مهم همین وجود این مشخص و معلوم هست که واکنش آغاز به وسیله فعال شدن رینگ بنزنی دارای گروههای هیدروکسیل مانند متیلول شکل میگیرد. در رخ استفاده از دستگاه وکیوم عملیات حبابگیری سریعتر و راحتتر کاربرد رزین های تبادل یونی انجام می شود. در مقابل، از رزین های آنیونی قوی می توانند تمام آنیون های موجود در آب را حذف نمایند. محدوده کاربرد فیلرها به طور معمول محدود به فیلرهای سفید کننده به جهت پودر چوب و الیاف خرد سلولز و هم قابلیت کاربرد تقویت کننده های معدنی یا لیفی است. اسپری های روغن آشپزی برای اینکار مناسب هستند. ولی رزین های اپوکسی تک جزیی و سه جزیی هم تولید می گردند که استفادههای یگانه دارند. ریختن کاهش از میزان هاردنر در مخلوط رزین اپوکسی سبب ساز می‌شود کارمان برای همیشه ژلهای یا نرم و منعطف بماند و چنانچه بیشتر از آن مقدار که می بایست ریخته شود، آنقدر پرسرعت با رزین واکنش میدهد و داغ می‌گردد که حتی اجازهٔ اجرای فعالیت را به شما نمیدهد و در کاسه شما داغ و سوزن می گردد و پر سرعت سفت و سنگی شده و یا هاردنر بیشتر به حالت سفیدک و لپک بر روی زیورآلاتتان نمایان میشود. و موجب ارتقا استدعا به جهت کامپوزیتهای مهندسی در رزین تبادل یونی پرولایت تکنولوژیهای جدید شد. رزینهای فنولیک جزء رزینهای حساس کاربرد عمومی محسوب می شوند اما میتوان آنها را به جهت بنا های مهندسی آمیزه سازی نمود. گریدویژه یا الکتریکی(پر شده اهمیت میکا و شیشه) رزینهای قالبگیری فنولیک از نوالاک ساخته می گردند چنانچه چه رزول هم در برخی موردها بکار میرود. ویژگیهای مطلوب آنها عبارتند از: جذب آب پایین، مقاومت حرارتی و لکه پذیری، سختی و عایق الکتریکی. همچنین مقاومت آنها در برابر شکاف خوردگی الکتریکی عمده میباشد ولی مقاومت حرارتی کمتری دارند.