دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری و مدیریت بحران

2nd International Conference on Civil Engineering,Architecture & crisis management

 
    05:36 - 1396/09/03  
 
ثبت نام کمیته علمی - داوران
زن           مرد  

0912******* :راهنما


عمران و توسعه پایدار شهری
مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي عمران
مهندسي ساخت و ارزيابي پروژه هاي عمراني
فناوريهاي نوين در ساخت و ساز شهري
مديريت بحران
قليم، ساختمان و بهينه سازي مصرف انرژي
مهندسي زلزله، سازه و ژئوتكنيك
مهندسي تخريب در صنعت ساختمان
سایر موضوعات مرتبط
معماری
مهندسی آب و سازه های هیدرولیک
مهندسی عمران

لینک فعالسازی به این آدرس ایمیل برای شما ارسال می شود ، حتما یک آدرس ایمیل معتبر را وارد نمایید .